Nu lyder startskuddet til arkitektkonkurrencen om nyt vikingeskibsmuseum

Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Foto: Roskilde Kommune
Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Foto: Roskilde Kommune
Published 14th Sep 2022

Vikingeskibsmuseet skal udvikles og fornys for at sikre museets 1000 år gamle skibe og nytænke museets udstillinger og formidling. Derfor afholder Vikingeskibsmuseet en arkitektkonkurrence om et nyt vikingeskibsmuseum.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde står over for en milepæl i museets mere end 50-årige historie. Kort før sommerferien kunne museet fortælle den glædelige nyhed, at VILLUM FONDEN, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond tilsammen har doneret i alt 135 millioner kroner, og sammen med en finanslovsbevilling på 150 millioner kroner og 25 millioner kroner fra Roskilde Kommune kan museet nu sætte gang i den proces, der skal gøre drømmen om et nyt museum til virkelighed.

Bedre museumsoplevelse – og bedre adgang til kyst og fjord

Museets fem originale vikingeskibe - der er en del af verdens kulturarv og af enestående national betydning - kan ikke længere sikres i den eksisterende vikingeskibshal, hvor de trues af stormflod og nedbrydes af dagslys.

Derfor skal der realiseres et nyt Vikingeskibsmuseum med en ny, fremtidssikret udstillingsbygning til de fem vikingeskibe. Den nye udstillingsbygning skal sammen med en ny velkomstbygning, en transformation af den oprindelige Vikingeskibshal samt bearbejdning af landskab og udearealer sikre, at de besøgende får en sammenhængende museumsoplevelse. Samtidig skal projektet give offentligheden endnu bedre adgang til kysten og fjorden, end det er tilfældet i dag.

Vikingeskibsmuseet er i dag et velbesøgt, internationalt anerkendt museum og, ifølge Michelinguiden, en trestjernet seværdighed. For nylig blev den nordiske klinkbådstradition optaget på UNESCOs liste over immateriel kulturarv.

”Det forpligter os til at sikre de bedst mulige rammer for en moderne museumsoplevelse, hvor vi kan nytænke museets indhold og tilgangen til vikingetiden”, fortæller direktør for Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Tinna Damgård-Sørensen.

Et forbillede inden for museumsbyggeri

Det nye vikingeskibsmuseum skal være et forbillede inden for internationalt, kulturhistorisk og bæredygtigt museumsbyggeri. Det skal være et museum af høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet, der levende og aktivt formidler historien om vikingetid, skibe, søfart og bådebygningskultur.

”Der er ganske få steder i verden, man kan opleve vikingeskibe, og her i Roskilde har vi en unik mulighed for at knytte et 1000-årigt arkæologisk skibsfund sammen med stedet og fortællingen om, hvordan vikingerne ændrede verden med netop disse skibe, siger Tinna Damgård-Sørensen:
”Skuldelevskibene – og andre for længst forsvundne skibe - har sejlet på Roskilde Fjord fra alle afkroge af vikingernes verden. De bragte ikke bare last, men også fremmede tanker og nye idéer med ombord. Hvis vi stod her for 1000 år siden, kunne vi se dem passere og vinke til besætningen. Det skaber en helstøbt fortælling, som er enestående for Roskilde. Med det nye museum får vi muligheden for virkelig at udfolde denne store fortælling”, siger museumsdirektøren.

Bygninger og landskab i en helhed

I arkitektkonkurrencen skal de udvalgte teams komme med forslag til en ny velkomstbygning og hvordan det nye museum kan sikre og formidle de originale vikingeskibe i en ny udstillingsbygning, hvordan landskabet bliver en del af museet og en oplevelse i sig selv, og hvordan offentligheden får endnu bedre adgang til kysten og fjorden, end de har i dag.

Den eksisterende vikingeskibshal, der ikke længere skal rumme de originale skibe, skal transformeres til udstillinger og aktiviteter. Dette kan lade sig gøre, fordi der ikke vil være samme høje sikringskrav til bygningen, når den ikke længere skal beskytte de originale skibsfund.

Vikingernes historie fortalt gennem skibene

De nye rammer indleder en transformation af museet, som ikke alene vil kunne ses i omgivelserne, men også kan mærkes, når man besøger museet som gæst. I det nye vikingeskibsmuseum vil der blive rum og plads til et større fokus på vikingetidens kulturhistorie set i det maritime perspektiv og fortalt gennem skibene og de forandringer skibsteknologien gjorde mulig:

”Gæsterne skal stadig kunne møde bådebyggerne og følge deres arbejde med håndværket på Museumsøen. De skal bruge sanserne, indsnuse duften af tjære og høre økserne bide i plankerne. De kan lade sig fortrylle af vikingernes skibe, som taler til os hen over et årtusinde, og de skal kigge os over skuldrene og komme bag om fortællingen. Med det nye vikingeskibsmuseum får vi mulighed for at præsentere et 1000-årigt arkæologisk fund i umiddelbar nærhed til den levende havn, der bliver det fysiske centrum for museumsoplevelsen”, siger Tinna Damgård-Sørensen og slutter:

”Uden vikingeskibe havde vi ingen vikingetid, men uden et levende og aktivt Vikingeskibsmuseet har vi ingen helstøbt fortælling om vikingetiden. Og netop den  fortælling er en del af Roskildes sjæl og verdens historie, og det vil den vedblive at være”.

Fakta om arkitektkonkurrencen:

Første skridt i arkitektkonkurrencen er, at alle interesserede, professionelle arkitektrådgivere kan ansøge om at blive udvalgt som et af de fem teams, der skal deltage i selve arkitektkonkurrencen. 

På baggrund af de indkomne ansøgninger udvælger Vikingeskibsmuseet og Roskilde Kommune, i samarbejde med deres rådgivere, fem teams, som skal deltage i arkitektkonkurrencen, som forventeligt opstarter i december 2022.

Arkitektkonkurrencen skal give bud på en ambitiøs helhedsplan for Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Den samlede plan skal, foruden velkomst- og udstillingsbygninger, også omfatte et bud på en transformation af den oprindelige Vikingeskibshal samt en landskabsbearbejdning, der vil give offentligheden endnu bedre adgang til kysten og fjorden, end det er tilfældet i dag.

Det endelige vinderprojekt udpeges sidst i 2023, og byggeriet forventes igangsat i starten af 2025.

Den nye udstillingshal til vikingeskibene og velkomstbygningen forventes færdiggjort i 2027, mens hele projektet med transformation af den oprindelige vikingeskibshal og bearbejdning af landskabet afsluttes i 2030.

» Tryk her for at læse introteksten til udbudsbekendtgørelsen

De støtter Nyt Vikingeskibsmuseum:

VILLUM FONDEN støtter det nye vikingeskibsmuseum med 60 millioner kroner, Augustinus Fonden støtter med 50 millioner kroner, og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond bidrager med 25 millioner kroner. 

Staten støtter gennem en finanslovsbevilling med 150 millioner og Roskilde Kommune bidrager med 25 millioner til museumsbyggeriet.

Disse donationer muliggør opførelsen af ny udstillingsbygning, ankomstbygning, nye udstillinger samt en landskabsbearbejdning, mens Vikingeskibsmuseet fortsat er i dialog med fonde om færdiggørelsen af den samlede plan.


Created by Rikke Tørnsø Johansen