Nyt Vikingeskibsmuseum: 3 teams udvalgt til den endelige fase af arkitektkonkurrencen

En imponeret og benovet dommerkomité har nu udvalgt tre projektforslag, som går videre til den endelige fase af arkitektkonkurrencen om nyt Vikingeskibsmuseum.
Published 08th Jun 2023

En imponeret og benovet dommerkomité har nu udvalgt tre projektforslag, som går videre til den endelige fase af arkitektkonkurrencen.

I december 2022 igangsatte Vikingeskibsmuseet arkitektkonkurrencen om udformningen af det nye Vikingeskibsmuseum. Konkurrencedeltagerne skal give deres bud på en ny, fremtidssikker udstillingsbygning til de fem, umistelige vikingeskibe samt ny velkomstbygning og nye udearealer, som skal binde hele museumsområdet sammen og sikre de besøgende en endnu bedre museumsoplevelse.

Arkitektkonkurrence om nyt Vikingeskibsmuseum går ind i afgørende fase

Ud af et overvældende stort ansøgerfelt, blev fem teams udvalgt til at konkurrere med hvert deres forslag til et nyt Vikingeskibsmuseum. De fem forslag blev afleveret 17. marts, og siden har dommerkomiteen drøftet og vurderet forslagene.

Dommerkomitéen består af repræsentanter fra Vikingeskibsmuseets bestyrelse, byrådet i Roskilde samt fagdommere, som har enten arkitektfaglig eller ingeniørfaglig baggrund.

Dommerkommité er imponeret og benovet

Dommerkomitéen er både imponeret og benovet over at have modtaget fem meget forskellige forslag til løsningen af den komplekse opgave, som den fremtidige disponering og udformning af Nyt Vikingeskibsmuseum repræsenterer.

Dommerkomiteen har efter grundige granskninger af de fem spændende projektforslag nu udvalgt tre forslag, som går videre til den endelige fase af arkitektkonkurrencen.
I løbet af de kommende måneder skal de udvalgte teams videreudvikle deres projekter i dialog med dommerkomiteen frem mod den endelige aflevering af konkurrenceforslagene, som sker til november, 2023. Herefter udpeges en endelig vinder af arkitektkonkurrencen i januar 2024.

Tre Konkurrenceteams er videre i arkitektkonkurrencen

De tre teams er sammensat af arkitekter, ingeniører, udstillingsdesignere, m.fl. og består af følgende virksomheder (vi har valgt at forsætte den nummerering, A-E, som konkurrenceteamsne blev tildelt ved konkurrencens start):

Konkurrenceteam B
Arkitektur, landskab, transformation og bæredygtighed:
• C.F. Møller Danmark A/S
• Snøhetta Oslo A/S

Ingeniør:
• EKJ Rådgivende Ingeniører A/S med tilknyttede specialister:
• DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
• Gade & Mortensen Akustik A/S
• DHI
• A1 Consult A/S
• DIFK · Dipl.-Ing. Florian Kosche AS

Formidling og udstillingsdesign:
• Kumulus Agency ApS
• Walk ApS (v. Klaus Matthiesen)
• Fortheloveoflight ApS (v. Nikolaj Birkelund)

Konkurrenceteam C
Arkitektur:
• Dorte Mandrup A/S

Landskab:
• Vogt Landscape Architects AG
Transformation:
• Over Byen Arkitekter ApS

Bæredygtighed:
• MOE A/S
• AKT II Limited

Ingeniør:
• MOE A/S
• Henrik-Innovation ApS
• AKT II Limited

Formidling og udstillingsdesign:
• Atelier Brückner GmbH

Konkurrenceteam E
Arkitektur:
• Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Landskab:
• Marianne Levinsen Landskab ApS

Transformation:
• Christoffer Harlang Architects ApS

Bæredygtighed:
• Aaen Engineering ApS

Ingeniør:
• Niras A/S

Formidling og udstillingsdesign:
• JAC Studios ApS

Frem mod Nyt Vikingeskibsmuseum:

Vikingeskibsmuseet forventer, at byggeriet af det nye museum påbegyndes i løbet af 2025. Vikingeskibsmuseet vil holde åbent mens det nye museum opføres.

Vikingeskibsmuseet har modtaget private donationer på i alt 135 millioner kroner fra Villum Fonden, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, samt en finanslovsbevilling på 150 millioner og 25 mio. kr. fra Roskilde Kommune til det nye Vikingeskibsmuseum.

De stotter Nyt Vikingeskibsmuseum:

VILLUM FONDEN
Støtter med 60 millioner kroner.

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.
VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

AUGUSTINUSFONDEN
Støtter med 50 millioner kroner.

Augustinus Fonden er en af Danmarks store kulturfonde, og vægten i det filantropiske arbejde ligger primært inden for kunst og kultur, men fonden støtter også forskning, uddannelse og sociale indsatser i Danmark og internationalt. Fondens støtte kommer bredt ud i hele landet.

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND
Støtter med 25 millioner kroner.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en uafhængig og privat fond, som har til formål at støtte projekter, der beriger samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel.
På initiativ af Fru Johanne Louis-Hansen blev Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond oprettet i 1969. Fonden tog senere navneforandring til det nuværende Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Offentlig støtte:

FINANSLOVSBEVILLING på 150 millioner til sikring af de fem vikingeskibe for eftertiden. 

ROSKILDE KOMMUNE har afsat 25 millioner til Nyt Vikingeskibsmuseum.

» Læs mere om arkitektkonkurrencen og processen frem mod Nyt Vikingeskibsmuseum her ...


Created by Rikke Tørnsø Johansen