Arkivalsk kontrol af tre mulige anlægsområder for ny Fjordforbindelse ved Frederikssund og vurdering af områdernes arkæologiske potentiale

Arkivalsk kontrol af tre mulige anlægsområder for ny Fjordforbindelse ved
Published 27th May 2013

J. nr. 2544

Publiceret november 2008

Datering: Flere perioder.

Rapporten omfatter dels en arkivalsk kontrol i tre alternative anlægsområder for en ny Fjordforbindelse ved Frederikssund, dels en vurdering af, hvilket anlægsområde der, ud fra et marinarkæologisk synspunkt, er at foretrække.


Created by Mikkel Haugstrup Thomsen