Ny Fjordforbindelse. Forundersøgelse af tracé og anlægsområde for ny bro over Roskilde Fjord

Published 07th Aug 2017

J. nr. 2533

Publiceret december 2014

Datering: Ældre Ertebøllekultur til Nyere Tid (ca. 5400 f.Kr. - 1970 e.Kr.)

Marinarkæologisk forundersøgelse for en projekteret bro over Roskilde Fjord. Der blev langs begge fjordens bredder fundet redeponeret bearbejdet flint samt enkelte udaterede pæle og andre løsfund. Herudover blev der fundet en række recente objekter; blandt andet stammende fra funderingspæle nedrammet i forbindelse med et tidligere broprojekt. Der blev ikke gjort fund af betydende fortidsminder beskyttet af Museumsloven. En strækning på i alt 400-450 m kunne ikke undersøges fyldestgørende med de til rådighed stående metoder og materiel.


Created by Mikkel Haugstrup Thomsen