Mystiske cirkelrunde huller i tænderne - Vinterferie på Vikingeskibsmuseet

Havet sletter ingen spor. Kranie fra nederlandsk sømand fundet på skibsvraget Swarte Arent, der gik ned i 'Slaget i Femern Bælt' i 1644. Skibsvraget blev undersøgt af Vikingeskibsmuseet marinarkæologer i 2012.
Havet sletter ingen spor. Kranie fra nederlandsk sømand fundet på skibsvraget Swarte Arent, der gik ned i 'Slaget i Femern Bælt' i 1644. Skibsvraget blev undersøgt af Vikingeskibsmuseet marinarkæologer i 2012.
Published 09th Feb 2024

I Marinarkæologernes Værksted kan I undersøge en genstand, som måske er årsagen til mystiske cirkelrunde huller i tænderne på nogle af de kranier, arkæologer finder. Hver dag i vinterferien uge 7 og uge 8 vil der være to workshops for børn med udvalgte fund fra marinarkæologernes samling.

Når marinarkæologerne fra Vikingeskibsmuseet dykker ned til skibsvrag på havets bund, så finder de nogle gange skeletter, knogler og tænder fra druknede sømænd og folk på rejse, som ikke nåede at redde sig i land.

Et møde under havet med de ulykkelige mennesker, der sank til bunds med skibet og druknede for flere 100 eller flere 1000 år siden, det er altid en helt særlig oplevelse for marinarkæologerne.

Her kommer de helt tæt på katastrofen til søs og den menneskelige tragedie.

Men de menneskelige rester fortæller ikke kun den ulykkelige historie om et dramatisk skibsforlis. Det er også her – i knogler, kranier, tænder og ikke mindst skaderne på disse, at man kan blive klogere på de levede liv.

Børneworkshop i Marinarkæologisk Værksted på Museumsøen ved Café Knarr
Vinterferiens uge 7 & 8
Hver dag kl. 11.00 & kl. 12.30

Kraniernes mystiske huller

På nogle skelethoveder fra perioden 1600 – 1800-tallet, har arkæologer observeret et besynderligt fænomen.

Foruden de sædvanlige huller i tænderne, kan man også se helt kuglerunde huller mellem over- og undermunden.

Her vurderer eksperterne, at det er de såkaldte kridtpiber, der har været på spil. Kridtpiben er ikke lavet af kridt, men i stedet er kridtpiberne blevet til af brændt hvidt ler.

Piberne var utroligt populære i hele perioden fra 1600 til 1800-tallet.

De helt cirkulære huller, som man finder mellem tænderne i kranier fra lige præcis denne periode, er derfor kommet på grund af for meget piberygning.

Aktiviteter på Vikingeskibsmuseet i vinterferien uge 7 og 8 

Hallen:

11.00: Rundvisning i hallen (ENG)
11.30: Familierundvisning - Tag med på handelstogt
13.00: Rundvisning i hallen (DA)
13.30: Børneworkshop ved Skuldelev 5
14.30: Børneworkshop ved Skuldelev 5

Marinarkæologernes Værksted:
11.00: Workshop i marinarkæologernes værksted
12.30: Workshop i marinarkæologernes værksted

» Læs mere om vinterferieaktiviteter på Vikingeskibsmuseet her...

Tobak over tænder

Kridtpiberne blev i nogle tilfælde benyttet så hyppigt, at der på enkelte kranier kan se to og endda helt op til tre af de helt cirkelformede huller i tænderne.

Det betyder, at når først det ene hul var dannet, blev piben simpelthen blot skiftet over i den anden side af munden, indtil endnu et hul blev til.

Ikke engang misformede tænder skulle stå i vejen for en god pibe fyldt med tobak.  

Fund fra bunden af Københavns Havn

Kridtpiben er en af utallige fund, som Vikingeskibsmuseets marinarkæologer har hentet fra bunden af Københavns Havn de seneste par år.

I forbindelse med etableringen af den nye kunstige Ø Lynetteholmen, har Vikingeskibsmuseets marinarkæologer lavet udgravninger i store dele af Københavns Havn, for at undersøge om der ligger bevaringsværdige kulturskatte.

Først når marinarkæologerne er færdige med deres undersøgelser kan By & Havn gå igang med at anlægge Lynetteholmen.

Hver dag i vinterferien kan I prøve kræfter med den marinarkæologiske metode ved at undersøge kridtpiber og andre udvalgte genstande fra marinarkæologernes samling.  

» Læs mere om marinarkæologernes fund, udgravning og undersøgelser af to skibe ud fra Københavns Havn ved Amagers Kyst...