Rødsand 2 søkabel

Rødsand 2 søkabel rapport
Published 04th May 2011

J.nr. 2547

Publiceret april 2009

Datering: Udateret, ingen fund.

Forundersøgelse af tracé for ilandføringskabel fra havvindmølleparken Rødsand 2. Der blev besigtiget en række magnetiske anomalier og områder med potentiale for stenalderbosættelse. Der blev ikke gjort fund af kulturhistorisk interesse.


Created by Morten Johansen