Rødsand 2 søkabel

Rødsand 2 søkabel rapport
Udgivet 04/05-2011

J.nr. 2547

Publiceret april 2009

Datering: Udateret, ingen fund.

Forundersøgelse af tracé for ilandføringskabel fra havvindmølleparken Rødsand 2. Der blev besigtiget en række magnetiske anomalier og områder med potentiale for stenalderbosættelse. Der blev ikke gjort fund af kulturhistorisk interesse.


Oprettet af Morten Johansen