Survey med wiretræk og magnetometer i den lavvandede del af kabeltracéet fra vindmølleparken Horns Rev 2 ved Blåbjerg Plantage, Henne Strand

Survey med wiretræk og magnetometer i
Published 16th May 2013

J. nr. 2494

Publiceret juni 2007

Datering: Udateret, ingen fund.

Survey med wiretræk og magnetometer i den lavvandede del af kabeltracéet fra havvindmølleparken Horns Rev 2 til ilandføringspunktet vedBlåbjerg Plantage, Henne Strand. Der forekom ingen hold med wiretrækket og der forekom ingen magnetiske anomalier i området.


Created by Jørgen Dencker