Vikingeskibshallens levetid er kortere end 10 år

Vikingeskibshallen blev hårdt ramt under stormen Bodil i december 2013, hvor vandstanden nåede højder, der truede med at slå ruderne ind i glasfacaden mod fjorden. Følgeskaderne er betragtelige.
Udgivet 27/01-2016

Udgivet: 16. september 2016

En nylig rapport fra Teknologisk Institut angiver, at dele af Vikingeskibshallen er i en så sørgelig forfatning, at med mindre hallen renoveres inden for de næste 8-10 år, vil det ikke længere være økonomisk forsvarligt at reparere på bygningen.

Siden 2005 har det været kendt, at Vikingeskibshallen er i forfald, og da stormen Bodil i 2013 ramte Hallen med voldsom kraft, blev bygningens tilstand dramatisk forværret. Gennem de forløbne år har museet uden held søgt at rejse penge til en renovering af Vikingeskibshallen, mens der løbende er udført en lang række nødvendige reparationer på bygningen. Det blev i 2011 anslået, at en fuldstændig renovering af Vikingeskibshallen vil koste 75 mio. kroner.

Den seneste rapport fra Teknologisk Institut angiver, at bygningens levetid nu må forventes af være under 10 år, hvis ikke en gennemgribende restaurering gennemføres. 

Vi skal sikre vores skibe
"Det er skræmmende, at vi har så kort en tidsfrist", siger museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen, "og det underbygger desværre de iagttagelser, vi gør os i det daglige, hvor vi oplever flere og flere sætningsskader, der kommer med kortere og kortere mellemrum. Jeg hæfter mig også ved, at konklusionen tager forbehold for yderligere fugtindtrængning. Vi har fugtindtrængning hver eneste dag i denne bygning, idet der trænger vand ind i museets nedre klimaanlæg gennem den membran, der ellers skulle holde fugten ude.

Værst er det dog, hvis bygningen ikke længere kan opfylde sit formål, nemlig at værne om vores fem originale vikingeskibe. De skibe er umistelig dansk kulturarv og mere end 1000 år gamle, og de kan ikke tåle, at fundamentet sætter sig. En sætning på bare få centimeter vil være et meget stort problem", slutter Tinna Damgård-Sørensen. Da Museet således er bekymret for eventuelle sætninger i fundamentet, beder Museet nu Teknologisk Institut om specifikt at undersøge, om der sker noget i fundamentet, som man ikke ellers umiddelbart kan registrere.

Vikingeskibsmuseets arkitektoniske rådgiver, Henrik Terkelsen, som har fulgt bygningens tilstand på nært hold gennem mange år, vurderer, at på grund af bygningens konstruktion med de særdeles tynde dæklag af beton, vil Vikingeskibshallen - selv efter en gennemgribende renovering - efterfølgende kræve mere vedligehold end andre bygninger. 

Vikingeskibsmuseet udfører løbende inspektion på udviklingen af de mange skader, som bl.a. omfatter sætninger i vægge, nedbøjning af fundamentsbjælke, afsprængninger af beton og fugtindtrængning.

Læs Teknologisk Instituts rapport: Vikingeskibsmuseet - Vurdering af levetiden for udsatte konstruktioner.

Læs om: Stormflodssikring på Vikingeskibsmuseet med billeder af skaderne på Vikingeskibshallen.


Oprettet af Lisbeth Weichel