Det Officielle Danmark

Det officielle Danmark repræsenteres af danske mønter og frimærker, det nationale flag - 'Dannebrog', der ifølge legenden dalede ned fra himlen i 1219 i Estland samt breve fra embedsmænd og funktionærer i Roskilde. Blandt brevene er en konfirmering af venskabsaftalen mellem Dublin og Roskilde indgået før Havhingstens afrejse fra Dublin i 2008.

Se de øvrige genstande i temaet "Det officielle Danmark"