775 sømil for den nordiske klinkbygningstradition

Vikingeskibet 'Skjoldungen' gennemførte i 2016 en forsøgsrejse langs den Grønlandske vestkyst. Dette års forsøgsrejse udgør ca. 775 sømil, fra Sognefjorden i Norge til Roskilde i Danmark. Foto: John Rasmussen
Vikingeskibet 'Skjoldungen' gennemførte i 2016 en forsøgsrejse langs den Grønlandske vestkyst. Dette års forsøgsrejse udgør ca. 775 sømil, fra Sognefjorden i Norge til Roskilde i Danmark. Foto: John Rasmussen
Udgivet 02/07-2019

Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af det mindste skib fra vikingeskibsfundet fra Skuldelev - Skjoldungen - skal i løbet af denne sommer sejle en forsøgssejlads fra Sognefjorden i Norge til Roskilde i Danmark. Sejladsen skal tilføje ny viden om kystsejlads i vikingetiden og sætte spot på den fælles-nordiske ansøgning om at få optaget nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv.

En bare 12 meter lang, åben båd tilbagelage i vikingetiden for snart 1000 år siden en imponerende rejse fra Sognefjorden i Vestnorge til Roskilde Fjord.

En rejse på hele 775 sømil i en båd, der ikke var bygget til havsejlads og lange stræk, men mest sandsynligt var tiltænkt livet som fiskerbåd.
Hvorfor skibet endte sine dage så langt fra sit byggested, findes der intet sikkert svar på. Men et er sikkert: båden med sin besætning klarede den lange, svære sejlads – og i disse uger gør en gruppe frivillige vikingeskibssejlere dem kunsten efter.  

Nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv

Skibene fra vikingetiden har sat sine spor i den skandinaviske, maritime kultur. Nutidens træbåde bliver stadig bygget over samme læst som i vikingetiden. Byggemetoden kaldes for klinkbygning, og der findes stadig mennesker i Norden, der bygger træbåde med denne over 1000 år gamle teknik.

Denne levende, immaterielle kulturarv er truet. Danmark og de øvrige nordiske lande afsendte i foråret 2019 en fælles nordisk ansøgning til UNESCO for at få anerkendt håndværkene og de fælles aktiviteter omkring de nordiske klinkbyggede både, som umistelig verdensarv.

En båd med en mission

Skjoldungens forsøgssejlads skal tilføje ny viden om kystsejlads i vikingetiden og sætte spot på den fælles-nordiske ansøgning om at få nomineret nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv.

Skjoldungen er en enestående repræsentant og ambassadør for den fælles-nordiske kulturarv.

Forsøgssejladsen foregår langs de norske, svenske og danske kyster, hvor der stadig er miljøer, som arbejder for at fastholde de nordiske klinkbygningstraditioner. Sejladsen vil dermed være med til at sætte fokus på vores levende maritime kultur, der har rødder tilbage i vikingetiden.

Sejladsen gennemføres udelukkende for sejl og årer, ligesom en sejlads i vikingetiden.

Fakta om Skjoldungen/Skuldelev 6
Skjoldungen, der blev bygget på Vikingeskibsmuseets bådeværft i 2010-12, er en rekonstruktion af det arkæologiske skibsfund Skuldelev 6.
Skuldelev 6- skibet er udstillet på Vikingeskibsmuseet og blev fundet i forbindelse med arkæologiske udgravninger i Roskilde Fjord ved Skuldelev i 1962.

Undersøgelser af skibstømmeret har vist, at båden oprindeligt blev bygget i Sognefjordsområdet i Vestnorge omkring år 1030.
Da skibet er fundet i Roskilde Fjord, er det helt sikkert, at båden en gang i vikingetiden sejlede fra Sognefjorden til Roskilde Fjord.

Forsøg til søs

Skjoldungens forsøgsrejse giver en unik mulighed for at undersøge forskellige aspekter inden for vikingetidens søfart.

Kombinationen af en videnskabelig rekonstruktion af et vikingeskib, og det 21. århundredes digitale teknologi giver besætningen muligheden for at dokumentere rejsens sejltider og distancer for sejl og årer, i forhold til vind, tidevand mv. i fysiske log- og dagbøger og ved en elektronisk log, der automatisk tracker Skjoldungens rute. 

Besætningen skal nedskrive deres refleksioner om vikingetidens navigationsmuligheder og de sejladsmæssige forhold og rejsevilkår, som vikingerne og Skuldelev 6 kom ud for på den kystnære sejlads fra Sognefjorden til Roskilde Fjord.

Brug af og slitage på uldsejl, basttov, hudreb mv. skal ligeledes dokumenteres undervejs. 

Dokumentationen og besætningens refleksioner skal bidrage til museets fremtidige forskning i vikingetidens søfart og maritime kultur.

Fakta om sejladsen 

• Vikingeskibet blev inden forsøgsrejsen transporteret med fragtskib til Høyanger, der ligger omtrent 85 kilometer fra Sognefjordens munding. Fra Høyanger sejles kystnært langs norske, svenske og danske kyster til Roskilde. Togtet gennemføres med sejlads i passende etaper så snart og så længe vejret er gunstigt. 

• Sejladsens samlede distance udgør ca. 775 sømil som antageligt kan gennemsejles i løbet af ca. 30 sejladsdage. 

• En sikker sejlads er afhængig af gunstigt vejr undervejs, ligesom besætningens tilstand og energiniveau har betydning for længden og varigheden af de aktuelle sejladser. Det er planen, at Skjoldungen skal anløbe Vikingeskibsmuseet i Roskilde lørdag den 17. august. 

• Besætningen udgøres af i alt 18 bådelaugsmedlemmer, som i 6 hold undervejs, vil bemande Skjoldungen med op til otte besætningsmedlemmer ad gangen. 

► Skjoldungens besætning sender dagbøger hjem hver 2. – 3. dag, der sammen med det digitale track af sejladsen kan følges på Vikingeskibsmuseets hjemmeside

www.vikingeskibsmuseet.dk/skjoldungens-sommertogt-2019

Skjoldungens sejlads 2019 er støttet af: 

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond

Ernst B. Sund Fonden


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen