Den forsvundne forstævn

Forrest i Svælget 1-skibet har arkæologerne fundet det sted, hvor kølen og forstævnen oprindeligt blev samlet. Men selvom kølen er bevaret i sin fulde længde, er der ikke spor efter forstævnen.
Published 29th Mar 2023

Marinarkæologerne har nu fjerne alt sand og sediment fra skibsvraget. Men skibets forstævn er ikke lige til at se. Spor på skibsvraget tyder på, at skibet endte sine dage på dramatisk vis.

Opdatering fra marinarkæologerne 29. marts 2023:

Hvor er skibets forstævn?

Det er det store spørgsmål på dykkerskibet i disse dage. For på trods af, at store dele af skibet er bevaret, har marinarkæologerne endnu ikke fundet spor af forstævnen.

Svælget 1-skibet forliste med sin last af gule teglsten ombord. En del af skibets sidste last ligger i inde i selve skibsvraget, der hvor lastrummet må have været.
Men en del af lasten fandt arkæologerne ude foran skibet, i en stor bunke på havbunden.

Marinarkæologerne har fundet og udgravet skibets køl og lokaliseret 'skarrene', det vil sige de samlinger, hvor kølen møder med stævnene, i begge ender. Dermed kan de konkludere, at kølen er bavaret i sin fulde længde. Arkæologerne har også fundet skibets agterstævn. Men der er endnu ikke spor efter skibets forstævn. 

Ordbog til Marinarkæologernes opdatringer:

Spanter: Skibets 'ribben'.
Bord: Planker, der danner skibets sider (klædning).
Køl: Skibets nederste langskibs ’rygrad’.
Kølbord: Er det bord (planke), der støder lige op til skibets køl.
Lask: En sammenføjning af skibsdele.
Stævnlask: Er den lask, der forbinder stævnens enkelte dele.
Spunding: Fals eller fordybning, hvor bordene (plankerne) passes ind (i kølen eller stævnen).
Inderklædning: Er en plankeforing, der sidder indvendigt på skibets spanter (ribben).

Et voldsomt forlis

Marinaræologerne fortæller, at de ser flere tegn på, at der er sket noget voldsomt under forliset. Faktisk bærer hele skibets forreste del præg af at have været igennem dramatiske hændelser. Forrest i skibet er plankerne revet fra kølen med en så voldsom kraft, at de nu ligger spredt i en vifteform ud på havbunden.

Sporene peger i retning af, at skibet må have ramt havbunden meget hårdt under forliset. Nedslaget har været så voldsomt, at plankerne er blevet revet fra kølen, og at forstævnen er blevet slynget væk fra resten af skibsvraget.

Lasten slynget ud under forliset

Under forlistet er murstenslasten nærmest blevet slynget ud af skibet, og er endt i den store bunke foran skibet.

Og, hvor er forstævnen så mon henne? Forhåbentlig ligger den stadig et sted i nærheden - måske under den store bunke af teglsten på havbunnden foran vraget.

Fakta om udgravningerne i Øresund: 

To ukendte skibe i Øresund

I løbet af foråret og sommeren 2023 skal Vikingeskibsmuseet gennemføre en kompleks, arkæologisk bedrift. Museets marinarkæologer skal udgrave og bjærge to hidtil ukendte skibsvrag fra sejlløbet ’Svælget’ i Øresund. 

De to nyfundne skibe er henholdsvis et lastskib fra omkring år 1800 og et handelsskib fra middelalderen. Begge skal hæves del for del og senere både undersøges og 3D-opmåles på Vikingeskibsmuseet.

» Følg med i dybet: Læs opdateringer fra marinarkæologernes arbejde med at udgrave og hæve to skibsvrag i Øresund ...

Skibsfundet 'Svælget 1':

Svælget 1 blev fundet med de bevarede dele næsten helt fritlagt på havbunden. Skibets bund og lidt af den ene skibsside er bevaret relativt intakt og sammenhængende i en længde på ca. 15 meter.

Skibet er endnu ikke dendrokronologisk dateret, men arkæologerne har observeret en række bemærkelsesværdige, konstruktionsmæssige træk, der peger på, at skibet formodentlig er bygget i årene omkring år 1800 e.Kr. 

Frem til begyndelsen af maj 2023 skal marinarkæologerne aftvinge skibet meget mere viden.

Skibet er bare et af utallige lastskibe, der leverede hverdagens fornødenheder til København for 200 år siden. Det kan dermed gøre os alle sammen klogere på skibshistorie og Københavns historie som havneby.

Baggrund for de marinarkæologiske udgravninger i Øresund:

De to skibsvrag, som skal udgrave i Øresund, blev fundet af Vikingeskibsmuseets marinarkæologer ved forundersøgelserne af havbunden inden en kommende omlægning og uddybning af sejlrenden 'Svælget' ud for Amagers kyst.

Udgravningerne sker på for anledning af, at By og Havn fortager anlægsarbejder i Københavns Havn forud for etableringen af den kunstige ø Lynetteholm.

Vikingeskibsmuseet har ansvaret for arkæologien på havbunden øst for Storebælt. På den måde sørger vi for, at der ikke går kulturskatte tabt i forbindelse med anlægsarbejder til søs.

Vikingeskibsmuseet og By og Havn samarbejder om de praktiske løsninger omkring undersøgelserne - herunder havbundsanalyser og fartøjer. Arbejdet udføres i henhold til Anlægsloven efter de regler, der er udstukket i Museumsloven.


Created by Rikke Tørnsø Johansen