Nyheder, blogs og fotoserier fra udgravningen af to skibsvrag i Øresund

I løbet af 4 måneder i foråret og sommeren 2023 skal Vikingeskibsmuseet gennemføre en kompleks, arkæologisk bedrift. Museets marinarkæologer skal udgrave og bjærge to hidtil ukendte skibsvrag fra sejløbet ’Svælget’ i Øresund.

Der er tale om et lastskib fra omkring år 1800 og et handelsskib fra middelalderen. Begge skibe skal bjærges del for del og senere opmåles på Vikingeskibsmuseet.

I weekender og ferier kan børn og voksne prøve kræfter med den marinarkæologiske metode og måske endda få lov til at holde arkæologiske fund i hænderne på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Foto: Morten Johansen

Weekend-workshop for børn i marinarkæologens fodspor

Havet er et sandt skatkammer af overraskende fund fra gamle dage. I workshoppen kan hele familien fordybe sig i…

Udgravning af Svælget 1-skibet, der er dateret til 1800-tallet. Marinarkæolog: Andreas Bloch.  Foto Morten Johansen.

Dykkerudgravninger af to hidtil ukendte skibsvrag er nu afsluttet

Marinarkæologer har nu afsluttet dykkerudgravninger af to nyfundne skibsvrag i ’Svælget’ ud for Amagers kyst.

Marinarkæologerne har bjærget skibets planker og nu er der stort set kun aftrykket af skibet tilbage på havbunden.

Nu er kun aftrykket af skibet tilbage

Marinarkæologerne har bjærget Svælget 1-skibets planker, og nu ses kun aftrykket af skibet som en flygtig…

Det slidte skib

Efterhånden som udgravningen af Svælget 1-skibet skrider frem, bliver det mere og mere tydeligt, at det lille…

Vikingeskibsmuseets marinarkæologer har hævet kølsvinet fra vraget Svælget 1. Kølsvinet er det langsgående stykke tømmer der ligger inde i skibet, over spanterne og langs med kølen.

Kølsvin på dæk!

Det var med bankende hjerter og koncentrerede miner, at marinarkæologerne i dag hævede Svælget 1- skibets næsten 10…

Svælget 1-skibet afslører dag for dag nye, interessante detaljer, og på trods af de voldsomme skader, som skibet har fået under sit forlis, er marinarkæologerne begejstrede over de mange fascinerende detaljer.

En underlig køl

Svælget 1-skibet afslører dag for dag nye, interessante detaljer, og på trods af de voldsomme skader, som skibet…

Forrest i Svælget 1-skibet har arkæologerne fundet det sted, hvor kølen og forstævnen oprindeligt blev samlet. Men selvom kølen er bevaret i sin fulde længde, er der ikke spor efter forstævnen.

Den forsvundne forstævn

Marinarkæologerne har nu fjerne alt sand og sediment fra skibsvraget. Men skibets forstævn er ikke lige til at se.…

Svælget 1-skibet har været et lille, enmastet lastskib, som sejlede i årene omkring år 1800 og forliste med tung last af gule mursten. Foto Morten Johansen

Marinarkæologerne har nu losset skibets sidste last

Som en hilsen fra fortidens sømænd til nutidens arkæologer, lå skibets last af gule murstene endnu pænt og…

Arkæologerne leder efter spor fra fortiden

Nænsom gravemaskine lavede tusindvis af prøver omkring Københavns Havn

Det har krævet grundigt forarbejde af dygtige marinarkæologer op til den første bjærgning af skibene ud for Amagers…

Marinarkæolog Andreas Bloch suger Svælget 1-skibet fri for sand og sediment. Skibet ligger ud af Amagers kyst, og er dateret til ca. 1800. Foto: Morten Johansen

Marinarkæologer starter dykkerudgravninger af to skibsvrag i Øresund

Vikingeskibsmuseets marinarkæologer udgraver to hidtil ukendte skibsvrag i Øresund.

Der er tale om et lastskib…

Pressefotos: Marinarkæologi i Svælget

Fotograf: Morten Johansen. Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde