200 år gamle flådeege bliver til vikingeskib

Udgivet 18/05-2017

Byggeriet af et vikingeskib kræver de bedste materialer - ikke mindst 1. klasses egetømmer.

I første halvdel af 1800-tallet blev der plantet en række egetræer, som var tiltænkt flåden, og derfor i daglig tale er kendt som flådeegene. Ingen forestillede sig dengang, at metal for længst ville have overflødiggjort træ som byggemateriale til skibe, og derfor har størstedelen af de gamle træer fået lov til at stå.

Nu skal to af flådeegene i Jægersborg Hegn alligevel fældes til det formål, som de oprindelig var tiltænkt.

Efter tabet af den danske flåde i 1807 måtte der gøres noget drastisk ved manglen på egnet træ til skibsbyggeri. Ved kongelig beslutning iværksatte admiralitetet derfor en omfattende nyplantning af nye ege, så kommende generationer kunne sikres en god materialeforsyning. I dag ved vi, at den beslutning, med ét slag, blev overhalet, da jernskibene tog over. Situationen har - i nyere tid - affødt mange vandrehistorier om skovfogeder, der meldte deres træer klar til fældning.

Fuldvoksne egetræer bliver til vikingeskib

Bådebyggerne fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde har fået lov til at fælde to af disse såkaldte flådeege fra Statsskoven Jægersborg Hegn. De fuldvoksne egetræer skal bruges til byggeriet af et vikingeskib i fuld størrelse. Skibet er en rekonstruktion af et af de originale vikingeskibe, der blev fundet ved Skuldelev i Roskilde Fjord for over 50 år siden.

De to træer er nøje udvalgt efter deres form og størrelse, så de svarer til de kvaliteter vikingerne også gik efter, da de udvalgte tømmer til deres skibe for 1000 år siden:

 ”Det er ikke en nem opgave, for os, at finde de egnede træer, vi skal bruge” siger, Søren Nielsen, chef for maritime håndværk på Vikingeskibsmuseet. ”Dels er vores nuværende samlede skovareal langt mindre end i vikingetiden, dels er egetræer, når de kommer op i den størrelse, vi skal bruge dem i 90-100 cm i diameter - for længst blevet hugstmodne i nutidens moderne skovdrift”.

I de moderne skove er der derfor meget langt mellem de egnede egetræer, der kan bruges til at bygge skibe med vikingetidens teknologi, hvor plankerne skal kløves ud og hugges til med økser, modsat den moderne teknik, hvor planker bliver savet ud. ”Det er en fantastisk situation, når Naturstyrelsen, Vallø Stift og andre hjælper kan finde disse egetræer og gøre det muligt at flådeegene nu bliver brugt til deres oprindelige formål, som førsteklasses skibstømmer”.

Levende maritim tradition

Skibet, der skal bygges på Vikingeskibsmuseet, er en rekonstruktion af det såkaldte Skuldelev 3-skib, et mindre handelsskib fra år 1040. ”Når vi bruger ordet rekonstruktion, er det fordi, det er mere præcist end at tale om en kopi”, understreger Søren Nielsen. ”En kopi fordrer, at man har et 100 % originalt skib som forlæg, og selv om vi står med 75 % af Skuldelev 3 skibet, overlades der stadig en del til fortolkning".

"Vi har tidligere bygget en rekonstruktion af Skuldelev 3 – ‘Roar Ege’ fra 1982 - der faktisk var det første vikingeskib, der blev bygget på Vikingeskibsmuseet. Det er nu udtjent som sejlende skib, men den viden og erfaring vi har fået, fra bygning og sejladser med dette skib, kommer til at danne baggrund for det nye flotte skib, vi skal bygge de næste 3 år. Dermed føres den maritime kulturarv videre til de kommende generationer, både som et håndgribeligt skib, men også som bærer af den immaterielle kulturarv, hvor håndværket og viden om vikingetidens byggeskik bliver holdt i live", afslutter Søren Nielsen. 

Fakta:
Skuldelev 3-skibet blev udgravet i 1962 ved Skuldelev i Roskilde Fjord.Skuldelev 3-skibet blev fundet sammen med fire andre vikingeskibe – de såkaldte Skuldelevskibe – der alle er udstillet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

De fem vikingeskibe er datereret til vikingetidens sene del, omkring år 1040.

Vikingeskibene blev i vikingetiden sænket på tværs af sejlrenden ind mod den vigtige handelsby Roskilde, som en spærring mod eventuelle indtrængende fjender.

Vikingeskibsmuseet byggede allerede i 1982-1984 en rekonstruktion af netop dette skib – ’Roar Ege’, men det er nu, efter mere end 30 års sejladser, slidt op.

Vikingeskibsmuseet har gennem de seneste 30 år bygget rekonstruktioner af alle de fem Skuldelevskibe. Disse rekonstruktioner kan ses på Vikingeskibsmuseet – hvis de altså ikke er ude at sejl togt!

Byggeriet af den nye rekonstruktion er allerede begyndt på Vikingeskibsmuseet, og kan følges over de næste 3 år frem til søsætningen i 2019, hvor Vikingeskibsmuseet kan fejre 50 års jubilæum. 


Oprettet af Ivan Jokabsen