De første udkast til det nye museum er ankommet

Nyt Vikingeskibsmuseum bliver et storstilet projekt, hvor både landskab og kystsikring skal spille sammen med både den nuværende museumshal og det helt nye byggeri på plænen.
Nyt Vikingeskibsmuseum bliver et storstilet projekt, hvor både landskab og kystsikring skal spille sammen med både den nuværende museumshal og det helt nye byggeri på plænen.
Udgivet 12/04-2023

Meget er stadig hemmeligt, men vi er i fuld gang med udviklingen af det nye museum. I dag mødtes fire fagdommere for at granske alle fem forslag til et nyt museum. I næste uge mødes hele dommerkomiteen for første gang.

Koncentrationen var høj da de fire fagdommere blev vist rundt på området omkring Museumshallen, Museumsøen og den store græsplæne foran Vikingeskibsmuseet. Lige her skal et af de fem forslag til et nyt museum bringes til live. Der blev derfor holdt øje med alle detaljer og lyttet opmærksomt.

De fire fagdommere

Johnny Svendborg: Forperson for Arkitektforeningen og arkitekt ved Svendborg Architects ApS.
Fagdommer med faglig tyngde inden for nyt kulturbyggeri.
Særligt fokus på den nye bygning, hvor de originale Skuldelevskibe skal udstilles.

Ellen Marie Braae: Professor i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet.
Fagdommer med faglig tyngde inden for landskab.
Særligt fokus på at skabe et landskab, der binder museet sammen og har en bæredygtig kystsikring.

Mette Tony: Arkitekt ved tegnestuen Praksis Arkitekter.
Fagdommer med stor viden om bevaring og transformation.
Særligt fokus på samspillet mellem bevaringen af den nuværende museumshal og det nye byggeri.

Peter Schjørmann Thorsen: Civilingeniør og seniorspecialist inden for klimasikring hos COWI A/S.
Fagdommer med særlig viden om kystsikring.
Særligt fokus på renovering af den nuværende museumshal og kystsikring af de nye bygninger.

I slutningen af marts ankom de første tegninger og forslag til nyt museum fra de fem hold, der dyster om at blive udvalgt til at tegne det nye museum. Første udvælgelse sker allerede i juni, hvor tre hold bliver sorteret fra, så kun to hold skal dyste videre.

-"Der ligger en stor og vigtig opgave i at udvælge de to hold, der går videre. Derfor er det så vigtigt med inputs fra de fire fagdommere. Alle fem forslag er utroligt visuelle smukt præsenteret, så det er ekstremt vigtigt for lægdommerne at få præsenteret, hvad der ligger bag," forklarer Kristoffer Birkebæk Kejser, der er projektchef for Nyt Vikingeskibsmuseum. 

I alt er der 12 personer inviteret ind i dommerkomiteen, hvoraf fire er inviteret ind på grund af deres fagspecifikke viden. Rambøll Danmark A/S bistår med specialistrådgivning inden for øvrige ingeniørfaglige områder.  

Fagdommere giver vigtige indsigter

De fire fagdommere kommer med hver deres faglige kompetencer. De er helt essentielle for, at de øvrige dommere kan tage en beslutning om, hvilke to forslag der skal dyste videre og udvikles frem mod den endelige vinder bliver offentliggjort i januar 2024.

- ”Det er en vigtig og meget kompleks opgave, hvor mange forhold skal lykkes. Som arkitekt har jeg selv tegnet flere kulturbyggerier og været fagdommer i lignende processer. Med den indsigt og erfaring kan jeg hjælpe i den store bedømmelseskomite så vi sammen finder den bedste løsning,” fortæller fagdommer Johnny Svendborg, der er forperson for Arkitektforeningen i Danmark.

Fagdommernes fornemmeste opgave bliver at åbne de øvrige dommeres øjne for særlige opmærksomhedspunkter ved de fem forslag, tegninger og visualiseringer til det nye museum. Hver fagfelt åbner nye perspektiver op. 

- ”Jeg ser på mødet mellem land og vand, mellem fjord, museum, domkirke og by. Og jeg ser på, hvordan man kan færdes og opholde sig i området,” fortæller fagdommer Ellen Marie Braae om sit faglige fokus i granskningen af de fem forslag. Hun er professor i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet. 

Nyt museumslandskab med kystsikring i fokus

Det springende punkt, der gør det bydende nødvendigt at flytte de originale skibe og bygge en ny museumsbygning, det handler om truslen fra kysten og vejret. Her har fagdommer Ellen Marie Braae også en faglig indsigt og et blik for landskabets muligheder og udfordringer.

-” Jeg ser på, hvordan området i fremtiden kan sikres mod højere vandstand fra fjordsiden, mod mere nedbør fra landsiden og på, hvordan vi kan arbejde mest bæredygtigt med disse tiltag,” fortæller hun.

Det er den viden hun tager med, når alle 12 dommere i kommiteen skal mødes for første gang i næste uge. 

De fem konkurrende hold er (angivet i alfabetisk rækkefølge):

- 3XN A/S
 med E+N arkitekter, SLA A/S og GXN A/S
- C.F. Møller Danmark A/S med Snøhetta Oslo AS
- Dorte Mandrup A/S med Over Byen Arkitekter ApS og Vogt Landscape Architects AG
- Foster + Partners med Mikkelsen Arkitekter A/S og Schønherr A/S
- Lundgaard og Tranberg Arkitekter A/S med Christoffer Harlang Architects ApS og Marianne Levinsen Landskab ApS

» Læs mere om Nyt Vikingeskibsmuseum og arkitektkonkurrencen her...