En helt unik 8.000 år gammel boplads på 5 meter vand

Et af de mest opsigtsvækkende fund fra undersøgelsen i Storstrømmen, er denne ravklump, hvor der er påbegyndt forarbejdning til en ravamulet med hul i. Ravamuletten, der er stor som et hønseæg, blev aldrig gjort færdig. Hvorfor får vi nok aldrig s
Denne lille økse adskiller sig fra de øvrige økser ved ikke at være lavet af flint. De såkaldte trindøkser er lavet af bjergart – altså almindelig sten og stenalderjægeren har omhyggeligt knust og slebet den i form. På bopladsen ved Orehoved er der tidligere i undersøgelsen og ved forundersøgelsen fundet tre knækkede trindøkser så der var begejstring på VICTOR da vi endelig fandt en hel… Foto: Klara Fiedler, Vikingeskibsmuseet
Udgivet 31/10-2015

Vikingeskibsmuseets marinarkæologer er på land for vinteren efter en travl dykkersæson. Helt særligt er resultaterne fra undersøgelsen af en 8.000 år gammel stenalderboplads i Storstrømmen.

Efterårets marinarkæologiske feltarbejde bød på en undersøgelse af de helt særlige. Marinarkæologerne fra Vikingeskibsmuseet har undersøgt en 8.000 år gammel, undersøisk stenalderboplads i Storstrømmen med mange tusinde fund og helt exceptionelle bevaringsforhold. De gode bevaringsforhold gør, at genstande, som normalt er rådnet væk, er bevaret og det er med til at kaste nyt lys over en del af Danmarkshistorien, vi ellers kun kender fragmentarisk. 

31.000 genstande skal studeres nærmere

Undersøgelsen ved i Storstrømmen blev gennemført på 5 meter vand ud for Orehoved og er nu - for feltarbejdets vedkommende - afsluttet. Undersøgelsesfartøjet VICTOR, der har været marinarkæologernes arbejdsplads genne 8 uger, er sendt videre til andre opgaver, og en del af medarbejderne på undersøgelsen er vendt tilbage til deres dagligdag som studerende.

"Vi er nu kun nogle få tilbage ved skrivebordene på Vikingeskibsmuseet, hvor vi arbejder videre med det store fundmateriale. Nu skal der udvælges materiale til datering, artsbestemmelse og øvrige analyser, registreringen skal færdiggøres og rapporten skal skrives", fortæller Morten Johansen, marinarkæolog og projektleder på undersøgelsen.

"Det er egentlig nu, det rigtige arkæologiske arbejde starter. Vi har hjembragt mere end 31.000 registrerede genstande - heraf godt 25.000 stykker flint. Vi har fundet en god portion redskaber, blandt andet 14 flækkeknive, 26 skrabere, 69 kerneøkser, 100 stikler, 165 blokke og hele 273 pilespidser.
Vi er også ved at have et repræsentativt udvalg af knogler fra bopladsens byttedyr med i alt 6000 stykker  knogle."

273 pilespidser

I starten af den 6. undersøgelses uge kom pil nr. 200 op fra de spændende bopladslag og inden undersøgelsen var slut, nåede de en total på 273 projektiler lavet af flint. Det fortæller om, hvor vigtig jagten har været for stenalder menneskerne, der levede i en tid, hvor man endnu ikke var begyndt at dyrke jorden. 

En anden eftertragtet genstandstype er 'trindøksen'. Den lille økse adskiller sig fra øvrige stenalderøkser, ved ikke at være lavet af flint. Trindøkser er lavet af bjergart – altså almindelig sten og stenalderjægeren har omhyggeligt knust og slebet den i form. På bopladsen ved Orehoved blev der tidligt i undersøgelsen fundet tre knækkede trindøkser, så der var stor begejstring på VICTOR da vi endelig fandt en hel", fortæller marinarkæologistuderende Klara Fiedler.  

» Læs mere om det sjældne fund og de spændende fund her ...


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen