Enestående Grønlandstogt skal forske i vikingernes rejser i Grønland

Udgivet 18/04-2016

En seks uger lang forsøgssejlads skal denne sommer kaste nyt lys over afgørende spørgsmål om de skandinaver, der for tusind år siden bosatte sig i det fjerntliggende og isolerede land, som Erik den Røde døbte ’Grønland’.

Otte erfarne fritidssejlere med tilknytning til Vikingeskibsmuseet i Roskilde begiver sig i juli og august ud på en rejse i nordboernes kølvand langs den grønlandske syd- og vestkyst. Forsøgssejladsen skal kaste lys over væsentlige spørgsmål om nordboernes muligheder for at kommunikere med hinanden mellem de spredte bosættelser. Besætningen skal i løbet af turen indsamle sejladsdata, der senere, i samarbejde med forskere, skal udfylde de huller, der er i vores viden om, hvor svært – eller let – det var at sejle langs den grønlandske kyst i et vikingeskib, der alene drives frem af årer og sejl.

I vikingeskib langs Grønlands kyst

Sejladsen kommer til at foregå i Vikingeskibet Skjoldungen, der er en rekonstruktion af det arkæologiske skibsfund, Skuldelev 6, som er udstillet på Vikingeskibsmuseet.  En 11 meter lang fiskerbåd, oprindeligt bygget i Vestnorge omkring år 1030, senere ombygget til transport- og rejsefartøj og en bådtype som nordboerne sandsynligvis har anvendt til lokal sejlads, såvel som til fangst og fiskeri i Grønland.

Grønlandstogtet sker i samarbejde med forskere fra Vikingeskibsmuseet og Nationalmuseet i Grønland. Forskerne forventer at få særdeles værdifuld - og ekstremt svært tilgængelig - viden om, hvordan hverdagslivet var for nordboerne. Besætningen skal blandt andet undersøge og dokumentere sejltider og distancer for sejl og årer i forhold til vind, tidevand, is osv.

”Der er tale om eksperimentalarkæologi, hvor vi får mulighed for at afprøve nordboernes rejse- og kommunikationsvilkår i praksis. Alle bopladser ligger ved kysten, og vandvejen har formentlig været den bedste mulighed for forbindelse mellem nordboerne, men hvilken mobilitet havde de? Hvis vi bliver klogere på det, finder vi også ud af mere om samfundet dengang både politisk og økonomisk” siger forskningskoordinator ved Vikingeskibsmuseet Morten Ravn.

Når frivilligt arbejde bærer frugt

Skjoldungens besætning har brugt tre år på at planlægge og træne til togtet, og her to måneder før Roskilde Fjords bløde, skovklædte kyst skiftes ud med isbjerge, bræer og klipper, bruser forventningen om eventyr raskt i blodet, fortæller skipper Ole Sand:

Vi glæder os fantastisk meget. Det bliver i sig selv fantastisk at sejle for sejl i den smukke grønlandske natur, og læg så dertil, at det er første gang, at nogen foretager en kyst- og skærgårdssejlads - i det område - i en rekonstruktion af de små fiskefartøjer, man havde til rådighed i vikingetiden. Det bliver utrolig spændende at erfare, hvordan det er at komme ind til nordbobebyggelserne ad søvejen, siger Ole Sand.

Skjoldungen bliver fragtet til Nanortalik i Grønland af Royal Arctic Line, og herfra tager togtet sin begyndelse 2. juli. Sejladsen er planlagt til at vare i seks uger og slutter i Nuuk i Vestgrønland i midten af august. 

Forsøgssejladsen vil kunne følges på Vikingeskibsmuseets hjemmeside, hvor der allerede nu ligger mere information om skibet, sejladsens formål og besætningen. 

» <link internal-link internal link in current>Læs mere om Skjoldungens Grønlandstogt her...

Fakta:
- Otte medlemmer af Skjoldungens Bådelaug sejler fra 560 sømil langs Grønlands sydvestkyst i en rekonstruktion af et vikingeskib. Undervejs foretager de undersøgelser af sejlruter, -distancer og – tider mellem nordbolokaliteter.
- Rejsen foregår 2. juli til midt august.
- Rejsen bidrager til ny viden om sejlruterne mellem nordboernes bosættelser i Sydvestgrønland.
-Rejsen foretages i vikingeskibet Skjoldungen - en rekonstruktion af det arkæologiske skibsfund Skuldelev 6, en 11 m lang fiskebåd oprindeligt bygget i Sognefjorden i Vestnorge.

Projektet er finansieret af:

Aase og Jørgen Münters Fond
Tryg-Fonden, Oticon Fonden
15. Juni Fonden
Ernest B. Sund Fonden
Kong Christian den Tiendes Fond
Royal Arctic Line.


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard