Femern Bælt-forbindelsen Marinarkæologisk rapport: Marinarkæologisk forundersøgelse af produktionsområde til tunnelelementer samt geofysiske anomalier omkring tunneltracé

Femern Bælt-forbindelsen Marinarkæologisk rapport: Marinarkæologisk forundersøgelse af produktionsområde til tunnelelementer samt geofysiske anomalier omkring tunneltracé
Udgivet 01/09-2012

J.nr. 2546

Publiceret september 2012

Datering: (6650-6575 f.Kr. og 5000-4900 f.Kr. samt 1850-1920 e.Kr.).

Forundersøgelse af område udlagt til produktion af tunnelelementer samt besigtigelse af sonaranomalier. Gytjeforekomster på hhv. 3 og 13,5 m dybde blev besigtiget uden fund af kulturhistorisk interesse. Endvidere fandtes et velbevaret jernstokanker fra perioden ca. 1850-1920.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen