Folketingets kulturudvalg sætter fokus på Helhedsplanen

Kulturudvalgets medlemmer fik en rundvisning i den fredede vikingeskibshal med de fem originale Skuldelev-skibe.
Udgivet 08/05-2015

Udgivet: 7. maj 2015

En delegation af medlemmer fra Folketingets kulturudvalg besøgte Vikingeskibsmuseet en onsdag i maj, for at høre om museets vision og helhedsplan.

Vikingeskibsmuseets helhedsplan for det moderne og bæredygtige museum indeholder mange tiltag, som skal sikre den gode oplevelse for museets gæster såvel som Roskildes borgere samt de bedste rammer for den forskning, som museet er anerkendt for i hele verden.

Og det var netop tankerne bag Helheldsplanens elementer, som seks medlemmer af Folketingets kulturudvalg kom på besøg for at blive klogere på og ved selvsyn opleve nødvendigheden af.

Delegationen blev modtaget af borgmester og bestyrelsesformand Joy Mogensen og museumsdirektør Tinna Damgaard Sørensen, som sammen med rådgivende arkitekt Henrik Terkelsen viste rundt på museet. Gæsterne besigtigede blandt andet de voldsomme skader, som stormfloden i 2013 anrettede på den fredede udstillingshal og fik samtidig en introduktion til de mange herlighedsværdier, der ligger til grund for bygningens fredning, og ønskerne om at udbygge det maritime miljø i området med strandeng og naturbedding.

Derefter gik turen til museumsøen, hvor tankerne om en gratis og åben ø med plads til fællesskab og samvær for såvel borgere som besøgende blev præsenteret og placeringen af et nyt velkomstcenter og betalingsområde blev udpeget.

Besøgets sluttede med en sejltur på fjorden i en af museets mange både, som netop var kommet i vandet og dermed ligger klar til sæsonen.

Kulturudvalget er et af Folketingets stående udvalg og har 29 medlemmer, der arbejder med sager, der hører under Kulturministeriets ressortområde som fx arkiver, biblioteker, museer, bygningsfredning, kulturmiljø, fortidsminder, medier, idræt, ophavsret, folkeoplysning samt skabende kunst, musik, teater, film og hertil knyttede videregående uddannelser. Læs mere om Kulturudvalget på Kulturudvalgets webside.

Læs mere om skibet Oselven, der er en norsk tolværing bygget i fyrretræ og eg.
Museets bådsamling online.

Læs Helhedsplanen.


Oprettet af Lisbeth Weichel