Foredrag i venneforeningen er aflyst i resten af 2020

Udgivet 10/09-2020

Det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes at finde lokaler, som grundet Covid-19 er tilstrækkeligt trygge og egnede til afholdelse af efterårets 3 foredrag. Derfor er alle 3 desværre aflyst.

Det sker med stor beklagelse og med håb om forståelse i medlemskredsen. Vi håber at vende tilbage med en spændende foredragsrække til foråret.

» Hold dig underrettet om Venneforeningen og foredragsprogrammet her

Vikingeskibsmuseets Venner afholder en række foredrag forår og efterår. 

Alle foredrag finder sted i Museumshallen torsdage kl. 19.30 og er gratis for medlemmer med ledsager. For ikke-medlemmer koster det enkelte foredrag 50 kr.