Italiensvej, Amager Strandpark

Amager Strandpark & Italiensvej rapport
Udgivet 01/06-2004

J.nr. 2322 & 2323

Publiceret juni 2004

Datering: Stenalder, kongemosekultur, 6000 f. Kr.

Forud for anlæggelsen af Amager Strandpark udførtes en række forundersøgelser. I 2003 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse mens området stadig var dækket af vand. Forundersøgelsen resulterede blandt andet i et ca. 20.000 m2 stort område med gytjeaflejringer. I den nordlige del af området fandtes omlejret bopladsflint og recente genstande. I den sydlige del kunne udskilles 2 fundkoncentrationer 10- 20 cm. under nuværende havbundsniveau, på en vanddybde på ca. 1,2 m., i bevarede kulturlag på op til 50 cm. tykkelse. Der fandtes store mængder bopladsflint fra Kongemosekultur/Villingebækfasen (ca. 6000 f. Kr.). Lagene indeholdt endvidere knogler af landdyr og havdyr, bl.a. sæler og for denne periode hidtil ukendte arter som sværdfisk, stør og tun. Der fandtes forarbejdet træ, heraf et muligt fragment af en stammebåd.


Oprettet af Jørgen Dencker & Line Dokkedal