Kunsten at flytte kulturarv

Vikingeskib blev løftet 1 meter op i luften og sat forsigtigt tilbage på plads. Prøveløft skal muliggøre flytningen af de fem umistelige vikingeskibe fra Vikingeskibshallen til en ny udstillingsbygning.  Foto: Jacob Nyborg Andreassen
Udgivet 09/06-2023

Vikingeskib blev løftet 1 meter op i luften og sat forsigtigt tilbage på plads. Prøveløft har sikret viden, der skal muliggøre flytningen af de fem umistelige vikingeskibe fra Vikingeskibshallen til en ny udstillingsbygning.

Vikingeskib svævede 1 meter oppe i luften

Du kender måske fornemmelsen. At stå med noget umisteligt i hænderne. Stå med familiens arvestykke, der rummer summen af jeres slægts minder. Ansvaret for at sikre det mod overlast er i det øjeblik i dine hænder.

Onsdag aften stod en række eksperter; arkæologer, konservatorer, teknikkere, kranspecialister og håndværkere med ansvaret for vores fælles kulturarv i deres kyndige og erfarne hænder.

Efter grundige forberedelser, mange undersøgelser og masser af minutiøs planlægning skulle de sammen gennemføre et prøveløft af et af de umistelige vikingeskibe fra Skuldelev, der i dag er udstillet i Vikingeskibshallen i Roskilde. Prøveløftet er et nødvendigt, kontrolleret eksperiment, der skal gøre det muligt at planlægge og gennemføre en historisk flytning af de fem verdensberømte vikingeskibe fra deres nuværende placering til en ny udstillingsbygning.

Forberedelser til en historisk flyttedag

Vikingeskibsmuseets fem enestående og originale vikingeskibe er i dag truet af stormflod og nedbrydes af lys. Derfor skal vikingeskibene flyttes til en ny udstillingsbygning, hvor de kan stå trygt og sikkert. Projektet med at bygge et nyt Vikingeskibsmuseum er i fuld gang, og det er derfor yderst vigtigt, at museet finder den sikreste metode til at flytte de 1000 år gamle skibe ud af Vikingeskibshallen, hvor de har været udstillet siden 1969.

Skibene kom på museum del for del – men skal flyttes hele

Vikingeskibshallen er skabt for skibene. Bogstaveligt talt. Hallen er bygget som en stor montre omkring de fem vikingeskibe fra Skuldelev. Efter udgravningen i Roskilde Fjord, blev skibene skilt ad og optaget del for del. Alle skibsdelene blev konserveret stykke for stykke, så de igen at kunne tåle at være oven vande.

Efter konserveringen blev alle skibene samlet på det sted, hvor de nu står. Det tog 25 år (1968 – 1993), og det var et gigantisk puslespil med titusindvis af skibsdele.
Skibstømmeret er blevet nedbrudt i løbet af de mange år under vand og formen på skibene var blevet deformeret. Derfor måtte plankestykkerne bøjes enkeltvis på plads for at genskabe skibenes oprindelige form, og flere små fragmenter blev samlet til sammenhængende skibsdele med tynde pinde og tandstikker under opstillingen af skibsfundene.

Vikingeskibene er kommet ind i Vikingeskibshallen del for del. Men da skibsdelene ikke kan adskilles, uden at der opstår skader på de ældgamle skibe, skal de nu skal flyttes som de genskabte skibe, de er i dag.

Beregninger skal suppleres med praktisk viden

Det er en opgave, der kræver grundige forberedelser, mange tekniske undersøgelser og en stor portion is i maven. Nu er forberedelserne og de tekniske undersøgelser kommet så langt, at eksperterne ikke alene kan beregne sig til mere viden. Derfor gennemførte Vikingeskibsmuseet et kontrolleret forsøg med at løfte et af de fem skibe.

Vikingeskibsmuseets erfarne bådebygger og projektleder, Tom Nicolaisen, har stået for at samle alle trådene og koordinere de mange komplicerede processer:

- ”I rigtig mange år har vi snakket om, hvordan vi har skulle kunne flytte de her skibe, når vi får et nyt museum. Vi har regnet og tegnet og diskuteret frem og tilbage. Nu har vi så besluttet, at vi ikke kommer længere uden at prøve noget. Så nu har vi designet et flyttestativ til Skuldelev 6-skibet og fået det fremstillet og spændt det fast på skibet”, fortæller Tom Nicolaisen.

Prøveløft på vejen mod flytning

Prøveløftet skal bidrage med vigtig viden om, hvordan museet bedst kan beskytte skibene under flytningen. Samtidig får eksperterne en række tekniske målinger af de meget, meget små vibrationer og nedbøjninger, der kan forventes under en flytning. Resultaterne af prøveløftet vil derfor blive en slags ’baseline’ for de acceptable tolerancer, som ingeniørerne skal arbejder under, når alle fem skibe skal flyttes.

Skuldelev 6 kan give svar på mange spørgsmål

Med sit puslespil af mindre fragmenter er Skuldelev 6-skibet en god repræsentant for de fleste af de spørgsmål, som museet skal have svar på før den historiske flyttedag, og derfor er det Skuldelev 6-skibet, der blev omdrejningspunktet for prøveløftet.

Indledningsvist har ingeniører fra Rambøll 3d-scannet hele skibet. Scanningerne er brugt til at designe og konstruere den stålramme, der monteres på skibets nuværende støtteben, og som skal sikre, at skibet kan løftes uden vibrationer. Efter prøveløftet skal hele rammen demonteres igen og opbevares til den dag, skibet faktisk skal flyttes.

3d-scanninger, japanpapir og dygtige håndværkere

Konservatorer fra Nationalmuseet sikrede inden løftet de mest skrøbelige skibsdele med såkaldt ’japanpapir’, der klistres på skibet med PEG, det samme materiale, som skibene er konserveret med. Papiret fjernes igen efter løftet, så skibet stadig kan ses i sin helhed af museets gæster.

Konservatorerne var også tilstede under hele flytningen for visuelt at overvåge, om stålrammen i tilstrækkelig grad forhindrede skibet i at bevæge sig under løftet.

Stålrammen, der er konstrueret af Karsten Hjorth fra Odsherred Stål APS, blev monteret i dagene forud for prøveløftet og kraneksperterne fra BMS Kruse installerede fire præcisionsstyrede donkrafte, der med løftestropper og hydraulik skulle sikre et langsomt og flydende løft.

Donkrafte løftede skibet i en specialbygget ramme

Onsdag aften var det så alvor. BMS Kruses store donkrafte løftede roligt og stille skibet, der stod trygt i sin stærke stålramme, op fra gulvet millimeter for millimeter. Forinden havde museets teknikere skruet de metalben, som skibet står på, fri fra betongulvet og tydeligt markeret ’føddernes’ placering. Efter prøveløftet er det nemlig vigtigt, at skibet igen placeres helt præcist, hvor det har stået de seneste 40 år, og hvor det skal stå indtil det nye museum står klar.

Først løftede donkraftene skib og ramme lidt fri af gulvet, og så kunne konservatorerne gennemgå skibet for at give ok til at fortsætte løftet op til 1 meter over gulvet. Derefter blev skibet sænket ned på en række ’rulleskøjter’ og trukket frem og tilbage under overvågning fra både konservatorer og digitalt måleudstyr.

På plads igen i præcis de samme huller

Med masser af data og ny viden rigere kunne skibet løftes af rulleskøjterne og forsigtigt sættes på plads. Skibets 28 støtteben stod igen på Vikingeskibshallens gulv, og alle bolte blev skruet fast i deres oprindelige huller – et overbevisende tegn på, at skibet ikke havde forandret form den mindste smule under løftet.

–  ”Nu har vi løftet skibet en meter op i luften og sat det ned igen og kørt det lidt til den ene side og tilbage igen og løftet det op og sat det tilbage på sin plads igen. På den måde har vi fået vist, at det kan lade sig gøre at flytte – i hvert fald det skib – i en samlet stump ud af Vikingeskibshallen”, fortalte en glad projektleder, Tom Nicolaisen.

Kulminationen på flere års arbejde – og starten på næste fase

Prøveløftet blev gennemført med deltagelse af alle de eksperter og fagfolk, der har været med i projektet. Vikingeskibsmuseets chef for museumsfaglig afdeling, Jesper Stub Johnsen, der gennem det seneste år har arbejdet målrettet med at indsamle den rette og fornødne viden til at gennemføre løftet, kunne heller ikke skjule sin begejstring:

- ”Prøveløftet er gået rigtig, rigtig godt. Det er kulminationen på flere års arbejde med at planlægge og udtænke, hvordan vi kan flytte vikingeskibene uden, de kommer til skade og lider overlast. Det har vist sig, at de planer vi har haft, er lykkede til fulde og til hele – og det er fantastisk”, sagde chef for museumsfaglig afdeling, Jesper Stub Johnsen, da skibet igen stod på sine ben.

Sikkert løft af kulturarv

Efter en afsluttende inspektion, var der også en stor tommel op fra konservatorerne:

- ”Vi kan ikke konstatere nogen uhensigtsmæssige bevægelser og vi kan ikke se nogen skader på skibet, der virkelig hænger stabilt og fint inde i det stativ, der er lavet”, udtalte konservator fra Nationalmuseet, Kristiane Strætkvern.

Data fra et til fem skibe – og til et nyt museum

Nu skal projektgruppen og eksterne analysere data fra prøveløftet og overføre erfaringerne til de øvrige 4 Skuldelevskibe for at lægge den plan, der skal muliggøre flytningen af den samlede vikingeskibsflåde til en tryg fremtid i det nye museum:

- ”Det har en utrolig stor betydning for det er jo enestående national kulturarv – ja, ikke bare i Danmark. Det er international kulturarv. Skibene her er forløbere for den klinkbyggede båd og den immaterielle kulturarv, som er udnævnt af UNESCO til umistelig kulturarv. Så det er utrolig vigtigt, at vi har de her skibe så velbevarede, som overhovedet muligt og det er en kæmpe udfordring, når vi skal bygge et nyt museum, at vi kan flytte skibene trygt og sikkert over i det nye museum – uden skibene, intet museum”, afslutter Jesper Stub Johnsen.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen