Ledige pladser i programmet udbydes nu

Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet arbejder i disse dage i Københavns Nordhavn, hvor de foretager undersøgelser forud for etableringen af Nordhavnstunnelen. Her har de genfundet en historisk kloakledning i Svanemøllebugten.
Udgivet 03/05-2021

Nordisk Konference for Marinarkæologi IV: 3. supplerende Call for Papers

Flere af de oprindeligt tilmeldte bidragsydere har under den lange udsættelse af konferencen måttet melde forfald, og vi indkalder nu yderligere bidrag til atter at fylde det spændende todages program ud.

Alle bidrag, som honorerer konferencens overordnede sigte - drøftelse af faglige problemstillinger indenfor både forskning og forvaltning i nordisk marinarkæologi - kan komme i betragtning.

» Du kan læse det fulde Call for Papers her.

Husk at konferencens fortsatte overlevelse afhænger af deltagernes bidrag!

Konferencebidragene vil blive publiceret i en fagfællebedømt udgivelse.

Når det endelige program er lagt, vil der blive udsendt information om tilmelding, ønsker til specialkost og lignende.

Lørdagen efter konferencen bliver der mulighed for at tilmelde sig en spændende aktivitet; enten til lands eller til vands. Pris og yderligere information vil fremgå af tilmeldingsformularen.

Ønsker du at bidrage, bedes du indsende navn(e), mailadresse, titel samt et abstract på max. 400 ord til mht@vikingeskibsmuseet.dk.

Deadline for bidrag er 1. september 2021.

Konferencesprogene er de skandinaviske sprog samt engelsk.

Bemærk, at hverken indsendelse eller accept af et bidrag automatisk medfører tilmelding til deltagelse i konferencen. Mere information herom vil blive udsendt senere.