MEDLEMSNYT 1/2024 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Det nye Vikingeskibsmuseum bliver et flot byggeri, der kan sikre Skuldelevskibene mod vand og lys.
Det nye Vikingeskibsmuseum bliver et flot byggeri, der kan sikre Skuldelevskibene mod vand og lys.
Udgivet 16/01-2024

Foreningens ordinære generalforsamling holdes 21. marts i Vikingeskibshallen.

Kære medlemmer

Spændingen om det nye vikingeskibsmuseum er langt om længe udløst, og vi kan glæde os til et flot nybyggeri, der kan sikre Skuldelevskibene mod vand og lys, og som sammen med et forandret landskab og en transformeret Vikingeskibshal, forbinder museumsøen i en ny sammenhængende helhed. Der bliver noget at følge med i for Vennerne, og vi regner med at blive taget med på råd i hele processen.

Generalforsamling 21. marts

Foreningens ordinære generalforsamling holdes 21. marts i museumshallen, og følges op af et foredrag ved museets direktør Tinna Damgård-Sørensen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder kandidater til foreningens bestyrelse, skal ifølge vedtægterne sendes til formanden senest 1. marts.

Medlemmer som har interesse i at stille op til bestyrelsen, eller på anden måde ønsker at deltage i foreningens frivillige arbejde, opfordres til at kontakte formanden.

Alle medlemmer bedes gentilmelde betalingsservice – gør det nu inden 19/1

Som nævnt i december er der sket en fejl i forbindelse med opkrævningen af kontingent for næste sæson, så alle eksisterende betalingsaftaler i betalingsservice er blevet annulleret.

Derfor beder vi alle om at tilmelde sig betaling til betalingsservice på ny – inden 19/1, hvor næste opkrævning sættes i gang.Foreningen sparer nemlig penge på både papir og porto for hvert medlem, der tilmelder sig betalingsservice og man skal ikke selv huske på at få betalt girokortet til tiden.

For at tilmelde sig betalingsservice kan man trykke på følgende link:

» Tilmelding til betalingsservice.

Man skal bruge MitID for at tilmelde sig og udfylde med sit cpr.nr., reg.nr., kontonummer, samt sit kundenummer. Kundenummer er det samme som medlemsnummeret, og det fremgår af medlemskortet.

Alternativt kan man tilmelde sig gennem sin netbank eller pengeinstitut. Her skal man bruge følgende oplysninger: PBS nr.: 8348588, Debitorgr.nr.: 1, Kundenummer: Medlemsnummer som fremgår af medlemskortet.

Kontingentet for 2024 udgør 350 kr. for almindeligt medlemskab og 125,00 kr. for medlemmer af et bådelaug. Betalingsfristen er d. 26. februar 2024, hvor beløbet også vil blive opkrævet, når man har tilmeldt sig betalingsservice.

Har man allerede betalt for den nye sæson, vil man selvfølgelig ikke blive opkrævet igen.

På gensyn til et af foreningens arrangementer i forårssæsonen.

Med venlig hilsen

Thomas Maarup
Formand

Telefon: 2344 4903
Mail: thomas@maarup.dk