MedlemsNyt 3/2023 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Museumshaven en diset marts formiddag. Foto: Trine Harvøe Kristensen
Museumshavnen en diset marts formiddag. Foto: Trine Harvøe Kristensen
Udgivet 18/04-2023

Kære medlemmer

Sejladssæsonen er skudt i gang i påskeferien, og forårssolen har meldt sin ankomst. Vi glæder os til at mødes ved de forestående arrangementer.

Generalforsamling tirsdag den 2. maj kl. 19.30

Vi holder den ordinære generalforsamling i Vikingeskibshallen med dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og sigtelinjerne for bestyrelsens fortsatte arbejde.
  3. Forelæggelse og godkendelse af det udsendte revisorgodkendte regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af det ordinære kontingent til 350 kr. fra næste sæson.
  5. Bestyrelsesforslag og indkomne forslag. Udgår, da der ikke er indkommet forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
  8. Eventuelt.

» Det reviderede regnskab kan downloades her (PDF).

Efter generalforsamlingen fortæller museets direktør Tinna Damgård-Sørensen nyt fra Vikingeskibsmuseet, og der afsluttes med en kop kaffe.

Venlig hilsen

Thomas Maarup
Formand

Email: thomas(at)maarup.dk
Telefon: 23 44 49 03

Spørgsmål til medlemsadministrationen kan rettes til venneforening(at)vikingeskibsmuseet.dk


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen