MedlemsNyt 4/2023 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Foredrag den 25. maj handler om baggrunden for at rekonstruere og bygge Skuldelev 3 igen.
Den nyeste rekonstruktion af Skuldelev 3, Estrid Byrding.
Udgivet 27/04-2023

Kære medlemmer

Familiedagen udskydes til september

Vi glæder os meget til at møde mange medlemmer til familiedagen, som vi har skrevet om i tidligere udgaver af Medlemsnyt. Det bliver en god dag, men det er desværre nødvendigt at udskyde familiedagen til september.

Generalforsamling

I næste uge den 2. maj kl. 19.30 er der generalforsamling i vores forening, og vi gentager for fuldstændighedens skyld dagsordenen med præcisering af de opstillede personer til genvalg.

  1. Valg af dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og sigtelinjerne for bestyrelsens fortsatte arbejde.
  3. Forelæggelse og godkendelse af det udsendte revisorgodkendte regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af det ordinære kontingent til 350 kr. fra næste sæson og at fastholde kontingentet på 125 kr. for bådelaugsmedlemmer.
  5. Bestyrelsesforslag og indkomne forslag. Udgår, da der ikke er indkommet forslag.
  6. Valg til bestyrelsen. På valg er Karin Gottlieb og Mads Kolte-Olsen, som begge er villige til at modtage genvalg for næste ordinære toårige periode.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. Revisor Birgit Sode og revisorsuppleant Hanne Veitland er begge villige til at modtage genvalg.
  8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen fortæller museets direktør Tinna Damgård-Sørensen nyt fra Vikingeskibsmuseet, og der afsluttes med en kop kaffe.

Foredrag den 25. maj

Vikingeskibsmuseets Vibeke Bischoff og Martin Dael vil i forårssæsonens sidste foredrag den 25. maj kl. 19.30 fortælle om baggrunden for at rekonstruere og bygge Skuldelev 3 igen. I kølvandet på 30 års erfaring med fuldskala-rekonstruktionen Roar Ege, er der dukket nye problemstillinger og spørgsmål op. Foredraget fokuserer på det samlede forskningsprojekt fra opsamling og afslutning af Roar Ege projektet, til rekonstruktion og bygning af fuldskala-rekonstruktionen Estrid, som er markant anderledes end Roar Ege.

 

Venlig hilsen

Thomas Maarup
Formand

Email: thomas(at)maarup.dk
Telefon: 23 44 49 03

Spørgsmål til medlemsadministrationen kan rettes til: venneforening(at)vikingeskibsmuseet.dk


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen