Nordisk Konference for Marinarkæologi IV: 2. Call for Papers

Udgivet 30/08-2019

Deadline for indsendelse af bidrag til konferencen nærmer sig.

Der er nu kun tre måneder til at indsende dit bidrag til konferencen! Alle bidrag, som honorerer konferencens overordnede sigte - drøftelse af faglige problemstillinger indenfor både forskning og forvaltning i nordisk marinarkæologi - kan komme i betragtning.
» Du kan læse det fulde Call for Papers her (pdf)...
Husk at konferencens fortsatte overlevelse afhænger af deltagernes bidrag!

Der arbejdes på at sikre finansiering af en fagfællebedømt publikation af konferencebidragene. Mere herom senere.

Også finansiering af selve konferencen er ved at falde på plads, og vi kan nu meddele, at deltagerprisen vil blive DKK 495,- som dækker konferencedeltagelse, adgang til Vikingeskibsmuseets publikumsarealer samt al forplejning fra torsdag formiddag til fredag eftermiddag; herunder festmiddag torsdag aften. Der vil senere blive udsendt information om tilmelding, ønsker til specialkost og lignende.
» Information om overnatningsmuligheder i Roskilde er tidligere udsendt, se dem her (pdf)...

Lørdagen efter konferencen bliver der mulighed for at tilmelde sig en spændende aktivitet; enten til lands eller til vands. Pris og yderligere information vil fremgå af tilmeldingsformularen.

Ønsker du at bidrage, bedes du indsende navn(e), mailadresse, titel samt et abstract på max. 400 ord.

» Benyt web-formularen, som findes her…

Deadline for bidrag er 30. november 2019.
Konferencesprogene er de skandinaviske sprog samt engelsk.

Bemærk, at hverken indsendelse eller accept af et bidrag automatisk medfører tilmelding til deltagelse i konferencen. Mere information herom vil blive udsendt senere.


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard