Ny bog: Skibe og søfart i Danmarks oldtid

'I Skibe og søfart i Danmarks oldtid' af museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet, Morten Ravn
Udgivet 27/10-2022

I bogen 'Skibe og søfart i Danmarks oldtid' giver Morten Ravn, Museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet, en sammenhængende beskrivelse af, hvordan vi fra jægerstenalderen til og med vikingetiden bevægede os på havet.

Danmarks oldtid er fuld af forbløffende maritime opfindelser og vovemod   

I bogen ’Skibe og søfart i Danmarks oldtid’ fortæller museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet, Morten Ravn om en opfindelse, der forandrede verden fundamentalt: skibet.

Det, at udtænke og bygge et fartøj, der på en gang kunne bæres af vandet, og samtidig skærer sig gennem vandet, var virkelig revolutionerende. Og søfart har gennem hele oldtiden, fra stenalderen og frem til vikingetidens afslutning, været rygraden i det danske samfunds udveksling af varer og idéer med omverdenen.   

Havet som spisekammer

Bogen handler blandt andet om stenaldermenneskets intense udnyttelse af havet som et fødekammer, men også om tidens søfolks brug af havet som en transportvej. Måske fortrinsvis i beskyttede indlandsvande, men også på det åbne hav. Faktisk tyder det på, at havsejlads over lange afstande var langt mere normal i stenalderen end hidtil antaget.

Skibe binder Europa sammen

Med bronzealderen bindes Danmark sammen med resten af Europa gennem komplicerede maritime handelsnetværk, der skulle sikre forsyningerne af tidens fem vigtigste råmaterialer: guld, kobber, rav, salt og tin.

Men det var ikke kun råmaterialer og genstande der rejste. Det gjorde mennesker også og med dem også idéer. Opfattelsen af hvad der holdt Verden sammen blev bemærkelsesværdig ens over store dele af Europa. Solen var den livgivende og genskabende kraft, men det var det symbolske skib, der sikrede at solen kunne stå op fra havets skød efter den mørke nat.

Nye teknikker giver nye muligheder

I store dele af jernalderen var det det mægtige Romerrige, der dominerede samfundsudviklingen i det meste af Europa. I Danmark finder vi spor efter kontakt med især de nordlige romerske provinser, og skibsbygning, søfart og sømandskab blev påvirket af kontakten. Nye fartøjstyper så dagens lys, og de plankebyggede både og skibe blev bygget med de nyeste teknikker og metoder.

Nye fund viser at skiftet fra at padle og til at ro allerede fandt sted tidligt i jernalderen. Et skifte der fik store konsekvenser for søfolkenes organisation om bord, og som betød at skibe nu kunne bygges med et højere fribord, og dermed blev bedre egnet til havsejlads, også i hårdt vejr.

Det var også i jernalderen, at de store europæiske folkevandringer fandt sted. En del af dem blev foretaget ad søvejen. Fra Jyllands rod stævnede skibe ud med kurs mod De Britiske Øer, og land blev indtaget – ofte med våben i hånden.

Skibe til krig og fred

Selvom vikingetiden er oldtidens tidsmæssigt set korteste, er antallet af fartøjsfund og vigtige begivenheder for dansk søfart så talrige, at det kan tage pusten fra de fleste. Sejlet sættes på skibene, og danske konger og stormænd træder ind på den internationale scene. De deltager aktivt i det europæiske magtspil. Forudsætningen for dette var dog, at der kunne bygges både og skibe. Og det blev der. Endda med en viden og kunnen, der skaber beundring blandt selv de bedste og mest erfarne håndværkere i dag.

Tidens specialiserede krigs- og lastskibe var højteknologiske opfindelser. Med krigsskibene blev der udført velplanlagte og koordinerede angreb. Klostre, byer og kystnære landbebyggelser i hele Europa blev plyndret, og landområder, samt hele riger, blev erobret. Men skibene blev ikke kun brugt til krigsførelse. Om bord på store og fyldige lastskibe blev handels- og opdagelsesrejser foretaget.

Efter en omfattende udforskning af Grønland opdages Nordamerika, og de arkæologiske fund og skriftlige kilder vidner om tidens store nysgerrighed, eventyrlyst og mod. Det er, som om vikingetidens søfolk nærmest falder over hinanden i deres bestræbelser på at foretage de største bedrifter.

Køb bogen i Museumsbutikken

Køb bogen ’Skibe og Søfart i Danmarks Oldtid’ af Museumsinspektør Morten Ravn i Museumsbutikken på Vikingeskibsmuseet. Pris: 299,95

Skibe og søfart i Danmarks oldtid

'Skibe og søfart i Danmarks oldtid' er første bind i forlaget Turbines serie 'I Danmarks oldtid'.
Bogen kan også købes hos forlaget Turbine eller i din lokale boghandel.

Morten Ravn (f. 1975) er ph.d. i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet og ansat som museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet i Roskilde siden 2008, fra 2014 også som forskningskoordinator. Morten Ravn er medlem af en række faglige udvalg og bestyrelser og har en længere række videnskabelige publikationer bag sig.

Forfatter: Morten Ravn
ISBN9788740677317
Indbinding; Hardback
Sider: 156
Udgivelsesdato:2022-10-28
Originalt sprog: Dansk