Nyt om middelalderskibet fra Kalverev

Udgivet 26/10-2017

I disse dage er det et år siden Vikingeskibsmuseets arkæologer bjærgede middelalderskibet fra Kalverev i Storstrømmen. I den mellemliggende tid er skibsdelene blevet afrenset og dokumenteret ved hjælp af 3D-laserscanning, og der er blevet udtaget prøver til datering og forskelige naturvidenskabelige analyser.

Konserveringen er nu indledt på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede, og mens vi venter på, at skibstømmeret kommer ud af konservering igen i en stabil tilstand, kan vi arbejde videre med udforskningen af skibet ved hjælp af de detaljerede 3D-modeller af dels vraget i sin helhed og dels de enkelte dele.

Visse resultater er dog allerede klarlagt under dette arbejde: Det ligger fast, at skibet med overvejende sandsynlighed er bygget ca. 1250-55, hvorimod det er mindre klart, hvorfra det anvendte tømmer kommer. En enkelt planke peger tydeligt på at være fældet i det sydjyske område, hvorimod andre lige så godt kan være fra det østdanske område.

Det er også klart, at skibet trods klare spor af løbende vedligehold ikke i sin levetid har lidt større skader; i hvert fald ikke på det her bevarede parti - dog med undtagelse af en reparation udført allerede under skibets bygning. Det er klinkbygget på traditionel nordisk facon, men alligevel tætnet med kalfatringslister og -kramper, hvilket traditionelt anses for en mere kontinentaleuropæisk byggemåde. Selvom kun skibets bund er bevaret, er det alligevel muligt at pege på en klar parallel, der - trods dets lidt mindre størrelse - deler samme proportioner og visse konstruktionsdetaljer, nemlig det såkaldte Fynd I fra Slottsfjärden i Kalmars havn, udgravet af Harald Åkerlund i 1930erne.

I vore nyeste korte film giver vi et indblik i laboratoriearbejdet, som skal til, inden skibsdelene kan konserveres, og udforskningen af skibet for alvor kan begynde.

» Se filmen her.. 


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard