Roret fra Kriegers Flak - film om udtagelse af træprøver til tidsbestemmelse

Hækror fundet på Kriegers Flak i forbindelse med marinarkæologisk udgravning udført af Vikingeskibsmuseet
Udgivet 18/05-2021

I forbindelse med Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske undersøgelser ved Kriegers Flak i Østersøen er flere interessante enkeltfund og hele skibsvrag blevet opdaget. Et af de særligt interessante enkeltfund er et over syv meter langt hækror, hvis hovedudsmykning og udformning sandsynliggør, at det er fremstillet i 1600-1700-tallet.

Vikingeskibsmuseet vil i partnerskab med forskningsprojektet Northern Europe’s timber resource - chronology, origin and exploitation’ (TIMBER) udforske roret nærmere. Vi har derfor haft besøg af lektor Aoife Daly fra Københavns Universitet. Daly er projektleder for ovennævnte forskningsprojekt og på filmen udtager hun træprøver fra roret. Prøverne vil senere blive analyseret i hendes laboratorium med henblik på at komme rorets alder nærmere samt kunne bestemme, hvor det træ, der har været anvendt til at fremstille roret, har vokset henne. En besvarelse af disse spørgsmål kan fortælle os om 1600-1700-tallets udnyttelse af råmaterialer til skibsbygning og om nordeuropæiske tømmerhandel og skovbrug i tidlig moderne tid.

Forskningsprojektet ”Northern Europe’s timber resource - chronology, origin and exploitation’ (TIMBER)” modtager tilskud gennem Det Europæiske Forskningsråds (EFR's) Horisont 2020-program for forskning og innovation med tilskudsaftalenummer 677152.