Roskildeskibene og verdens længste vikingeskib

Havhingsten er med sine over 30 meter et imponerende skue, men Roskilde 6 bliver mere end syv meter længere, og vil kræve en besætning på 100 mand mod Havhingstens 60.
Udgivet 03/02-2020

Det var næsten for utroligt til, at det kunne være sandt. Under byggeriet af Vikingeskibsmuseets Museumsø og -havn i 1996–97, kom mindst ni skibsvrag fra vikingetid og middelalder til syne. At skibene blev fundet i forbindelse med udvidelsen af et skibsmuseum med speciale i at rekonstruere arkæologiske skibsfund gør, at fundet er begyndelsen til et eventyr, der rækker langt ind i fremtiden.

Roskildeskibene er det største, samlede skibsfund i Nordeuropa, og derfor af helt uvurderlig betydning for udforskningen af skibsfarten og udviklingen i skibene i perioden fra slutningen af vikingetiden til middelalderen.
Fundet består af et stort krigsskib, fire til fem større fragtskibe samt fire små, lavbundede lastfartøjer.
Under udgravningen blev der også fundet mere end 150 stykker tovværk og en gren med en runeindskrift. 

I modsætning til de fem vikingeskibe fra Skuldelev, der er udstillet i Vikingeskibshallen, er Roskildeskibene ikke samtidige, men derimod med stor tidsmæssig spredning.
Det ældste skib – Roskilde 6 - er bygget omkring år 1025, mens det yngste er fra 1330’erne.
Roskildeskibene viser dermed, at området under Museumsøen har haft en lang funktion, som beskyttet naturhavn og opankringsplads, hvor skibe gennem tiden er forlist eller på anden måde gået til.  

Verdens længste vikingeskib

Juvelen i samlingen er utvivlsomt det enorme krigsskib, Roskilde 6-skibet. Med en længde på hele 37,4 m er Roskilde 6 ikke kun den længste af de ni Roskilde skibe, det er faktisk det længste skib der nogensinde er fundet fra vikingetiden.

Skibet har haft 39 tofter med plads til i alt 78 roere. Den samlede besætning har været på omkring 100 mand, når skibet var fuldt udrustet.
Til sammenligning har Skuldelev 2 (Havhingsten) med sin længde på 30 m ’kun’ 30 ro-tofter, mens de kendte, norske vikingeskibe, Oseberg og Gokstad skibene, fra den ældste del af vikingetiden er henholdsvis 21,5 m og 23,8 m lange og har haft plads til 15 og 16 roere.

Et skib til vikingetidens elite

Undersøgelser af skibstømmeret har vist, at skibet blev bygget i Norge, sandsynligvis i Vestfold-området, omkring år 1025. Knap 14 år senere blev skibet repareret med tømmer, der stammer fra Østersø-området. 
Det er et skib der har tilhørt de øverste samfundslag i niveauer af vikingetidens, og som er bygget på et tidspunkt, hvor vikingernes herredømme på havet kulminerede i Knud den Stores Nordsøimperium.

Genskabelsen af Roskilde 6-langskibet – et enormt byggeprojekt

For at få større indblik i langskibenes betydning for samfundsudviklingen i vikingetiden, har Vikingeskibsmuseet taget de allerførste skridt mod en fuldskalarekonstruktion af Roskilde 6-skibet og en dag - ude i fremtiden - løber rekonstruktionen af verdens længste vikingeskib af stablen fra Vikingeskibsmuseets bådeværft. 

Genskabelsen af Roskilde 6 forventes at blive det første byggeprojekt efter åbningen af det nye museum, hvor skibet skal danne rammen om de mange fortællinger om vikingernes håndværk og sejlads, som Vikingeskibsmuseet i dag er kendt for at formidle levende, og som besøgende rejser langt for at opleve. Skibet er også tænkt til at blive Vikingeskibsmuseets nye vartegn, og vil med tiden blive en værdig afløser for Havhingsten, der – når Roskilde 6-skibet står færdigt – nok har nået en alder, hvor den skal pensioneres.

Med byggeprojektet løftes historien om de dramatiske begivenheder, der afsluttede vikingetiden, op fra oldgamle manuskripter og genstande i museumsmontre. 
Med sine farvestrålende planker, duften af tjære, dets store råsejl med kilometervis af håndlavet tovværk og lyden af taktfast årer bringer verden længste vikingeskib op i nutiden og gør historien vedkommende og nærværende. 

Fakta om projekt Roskilde 6- langskibet

•    Byggeriet af verdens længste vikingeskib vil koste over 30 millioner kroner og skal finansieres via fondsdonationer for at kunne gennemføres.
•    En donationen på 450.000 DKK fra ’Vikingeskibsmuseets Venner’ giver museet mulighed for at udføre det nødvendige forarbejde for projektet og udarbejde det materiale, der skal ligge til grund for fondsansøgningerne.
•    Formålet med at bygge langskibet i fuld størrelse understøtter Vikingeskibsmuseets håndværks- og rekonstruktionsmiljø, og styrker museets eksperimentalarkæologiske forskning.
•    Selve byggeriet skal foregå over en periode på 4-6 år


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard