Scanning skal sikre de fem Skuldelevskibe til eftertiden

3D scanning i Vikingeskibshallen. Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
De to vikingeskibe tættest på vinduerne ud mod Roskilde Fjord bliver scannet først.
Udgivet 12/06-2024

Scanningerne skal danne grundlaget for de stativer og transportkasser, der skal bygges, så de 1000 år gamle skibe om nogle år kan blive flyttet til en ny udstillingsbygning, i sikkerhed for stormflod og voldsomt vejr.

Projektleder Tom Nicolajsen har taget et vigtigt skridt for at sikre vikingeskibene mod de klimaforandringer, der de kommende årtier vil udfordre den nuværende udstillingsbygning på kanten af Roskilde Fjord.

For to uger siden blev det første af de 1000 år gamle skibe scannet digitalt. I denne uge bliver krigsskibet fra den sene vikingetid Skuldelev 5-skibet scannet digitalt. 

"Scanningerne vil blive brugt af et smedefirma, som så vil bygge stativer til hvert enkelt skib, så de kan blive flyttet hele. Det her er første del af processen med at flytte Skuldelevskibene til deres nye hjem i et nyt museum i sikkerhed for havets kræfter og klimaforandringer,” fortæller Tom, der er projektleder for scanningerne af alle fem Skuldelev-skibe, som står udstillet i Vikingeskibshallen.

Planen er, at alle skibene skal flyttes i 2028, når den nye museumsbygning står klar.

Bevaring for fremtiden

De digitale scanninger af Skuldelevskibene fra vikingetiden er ikke kun nødvendige i forhold til den kommende flytning til et nyt Vikingeskibsmuseum.

"3D-scanningerne bliver også en essentiel del af museets arbejde med at bevare vikingeskibene. Ved at skabe en digital kopi sikrer vi, at skibene forbliver en del af vores kulturarv. Scanningerne kan bruges til fremtidige restaureringer, forskning og give os et mere detaljeret udgangspunkt for nye rekonstruktioner af skibene fremadrettet," fortæller samlingsansvarlig på Vikingeskibsmuseet, Anne C. Sørensen.

Da skibene blev hentet op af Roskilde Fjord i 1962, fandtes der ikke 3D-scannere til at dokumentere skibsdelene. I årene 1962-1967 blev hver af Skuldelevskibenes enkelte dele derfor opmålt og aftegnet manuelt. Tegneren anbragte hver skibsdel under en glasplade med gennemsigtig folie henover og aftegnede alle linjer og detaljer i fuld størrelse.

"I dag er folietegningerne fra 1960’erne stadig den mest nøjagtige dokumentation, vi har af Skuldelevskibene for eftertiden. Derfor er scanningerne en rigtig god mulighed for at bevare vikingeskibene på en ny måde," forklarer Anne videre.

Indfanger vikingeskibenes detaljer

Scanningsarbejdet udføres af firmaet Zebicon, der er førende i Danmark på området, og blandt andet også har scannet Jellingstenen.

Rundt om skibene lægges faste plader ud, så scanneren kan trilles på et stativ hele vejen rundt om skibet både indvendigt, under og udenpå. Lige så langsomt vil scanneren indfange alle detaljer i skibstømmerets overflade. 

Den scanner, som Zebicon bruger til opgaven, er en såkaldt 3D-light-scanner, der gør det muligt at opfange selv små og fine detaljer på skibet.

Derfor er alle vikingeskibene de seneste par uger blevet støvsuget af konservatorer fra Nationalmuseet, så de er klar til scanningerne.

Fakta om scanningen:

- Planen er, at vikingeskibene skal flyttes i stativer af metal til det nye museum i 2028.

- I juni 2023 udførte Vikingeskibsmuseet et succesfuldt prøveløft af Skuldelev 6 ved denne metode.

- De digitale scanninger af skibene bliver foretaget af firmaet Zebicon.

- De to vikingeskibe tættest på vinduerne ud mod Roskilde Fjord scannes først. De øvrige skibe scannes til efteråret.

» Læs mere om projektet Nyt Vikingeskibsmuseum...