Sensationelle undersøgelser af Kong Hans' skib Gribshunden

Dykning på skibsvraget 'Gribshunden'. Skibet sank i 1495. Foto: Brett Seymour
Udgivet 01/09-2022

Vikingeskibsmuseet har deltaget i dette års marinarkæologiske dykkerundersøgelser af det helt ekstraordinære fund af skibet ’Gribshunden’, den danske Kong Hans’ skib, der på mystisk vis sank ud for den sydsvenske by, Ronneby i 1495.

Vikingeskibsmuseet har deltaget i dette års marinarkæologiske dykkerundersøgelser af et helt ekstraordinært skibsfund fra slutningen af 1400-tallet. Skibet er fundet ved Blekinges kyst i det nuværende Sverige.

Det er tale om intet mindre, end verdens bedst bevarede skib fra Columbus’ og Vasco da Gamas tid, og skibsfundet har fået enorm international opmærksomhed.

"Intet andet skib fra de store opdagelsesrejsers tid er bevaret så intakt som dette”, siger videnskabelig leder, Brendan Foley fra Lunds Universitet. ”Hvor stort var skibet? Hvordan fungerede det? Hvordan sank det?” Det er nogle af de store spørgsmål, de videnskabelige undersøgelser skal søge af finde svar på.

Undersøgelserne har afdækket en mængde banebrydende, nye fund og ukendte konstruktionsdetaljer fra skibsvraget, der er tolket som ’Gribshunden’, den danske Kong Hans’ skib, der på mystisk vis sank ud for den sydsvenske by Ronneby i 1495.

Sensationelle undersøgelser af roret fra Gribshunden

Helt sensationelt er både rorpinden og det seks meter lange ror fra skibet blevet lokaliseret under dette års arkæologiske undersøgelser.   

Fundet af ror og rorpind giver for første gang arkæologer mulighed for at få indsigt i den teknologi, der gjorde det muligt at styre skibe fra opdagelsesrejsernes tid gennem sunde, bælter – og på tværs af verdenshavene:
"Vi har aldrig før været i stand til at undersøge netop denne type genstande og den teknologi, de repræsenterer," siger forskningsleder Brendan Foley. ”De kendtes simpelthen ikke. Indtil nu."

Ukendte detaljer om skibsteknologier, der ændrede verden

Det er navnlig skibets konstruktion, der har være i fokus ved årets videnskabelige dykkerundersøgelse, der gennemføres på 10 meters vanddybde. Gennem de seneste to uger har forskere og marinarkæologer fra Lunds Universitet, Blekinge Museum og Vikingeskibsmuseet i Roskilde arbejdet intenst på at aftvinge det verdensberømte skibsfund detaljer, der kan fortælle mere om, hvordan skibet er konstrueret og bygget.

Usædvanlige og sjældne genstandsfund

Dykkerne har desuden gjort usædvanlige og sjældne genstandsfund under arbejdet med at afdække skibets konstruktionsdele: Middelalderlige skydevåben, 'affutager', der er en træstok, hvor kanonerne var placeret i, en slags tidlig udgave af kanonlavetter samt en del keramik. Det er genstande, der fortæller om skibets brug og det middelaldersamfund, der udrustede skibet til dets sidste sejlads.

Nye dokumentationsmetoder kan bringe skibsvraget op til overfladen – i 3D

Også helt nye, højteknologiske hjælpemidler er blevet taget i brug for at afsløre de middelalderlige skibsbyggeres hemmeligheder.

Marinarkæologerne har fritlagt det seks meter lange ror, hvor det ligger på bunden, så det kan opmåles ved hjælp af den teknologi, der kaldes ’fotogrammetri’. Denne teknologi gør, at roret nu er 3D-dokumenteret, så forskerne kan genskabe en digital udgave af det sjældne fund.

Rorpinden og andre mindre konstruktionsdele fra skibet er blevet bjerget for at blive dokumenteret og 3D modelleret på land.

Med 3D-modellerne vil det være muligt for forskerne at studere de nye fund ved skrivebordet og samtidig vise meget nøjagtige billeder af skibet og de fundne genstande til alle os andre.

Fakta om skibsfundet:

Undersøgelser af skibsvraget viser, at skibet er bygget af tømmer, der blev fældet i 1482-83 i det nuværende Belgiske område Ardennerne ved Meuse/Maas floden.

Vraget er et helt unikt, fastfrosset tidsbillede af, hvordan et stort, kongeligt skib så ud og var udrustet i midten af 1490'erne.

Skibet ’Gribshunden’ nævnes første gang i de danske kilder i 1486, hvor skibet indgår i Kong Hans’ flåde.

Ifølge kilderne sank ’Gribshunden’ i juni 1495 nær Ronneby i Blekinge-regionen i det nuværende Sverige, mens Kong Hans var på rejse til et politisk topmøde i Kalmar, Sverige.

Fakta om de arkæologiske undersøgelser:

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Digitalt Arkæologisk Laboratorium (DARK lab) ved Lunds Universitet, Blekinge Museum og marinarkæologer og skibseksperter fra Vikingeskibsmuseet. Projektet er støttet af Länsstyrelsen i Blekinge.

Fra Vikingeskibsmuseet har marinarkæologerne Marie Jonsson og Mikkel H. Thomsen deltaget i dette års undersøgelser. De bidrager blandt andet med deres særlige viden om skibskonstruktion, arkæologisk undervandsudgravning og registrering.

De arkæologiske undersøgelser vil fortsætte de kommende år.

Mere info:

Læs mere om skibsfundet i American Smithsonian Magazine


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen