Skoletjenesten deler Vikingeskibsmuseets erfaringer med børn fra specialskoler

Udgivet 07/03-2023

Tydelighed, struktur, genkendelighed og brug af piktogrammer. Det er nogle af de erfaringer, som Skoletjenesten har bidt mærke i fra Vikingeskibsmuseets treårige forløb med elever fra Rosenkilde Skole under Autisme Center Vestsjælland.

Over et treårigt forløb har Vikingeskibsmuseet arbejdet indgående med børn med en autismediagnose, som sanser og oplever verden anderledes end flertallet. Vi har et mål om at være et museum med en bred social relevans, og derfor er det vigtigt at vi kan rumme folk, der er i verden på andre måder end de fleste. Forløbet er derfor blevet til i tæt samarbejde med elever og lærere fra Rosenkilde Skole under Autisme Center Vestsjælland.  

Vores erfaringer med målgruppen er relevante for alle kulturinstitutioner, der arbejder med skolebørn. Derfor skrev det nationale videnscenter for eksterne læringsmiljøer Skoletjenesten en artikel om vores forløb til inspiration for andre museer og kulturinstitioner. 

Udvalgte erfaringer til inspiration

• Send billede, navn og kort præsentation af museumsformidleren inden besøg
• Lav ens opstart og afrunding ved hvert besøg
• Benyt den første halve time til at møde eleverne i en mere uformel aktivitet
• Brug piktogrammer med billeder gennem hele dagen
• Visualiser alle dagens lokationer. Spisesal, undervisningslokale osv. 
• Tydelig anvisning og billede af, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage
• Visualiser selve aktiviteten og alle delprocesser
• Sørg for at alle behov er opfyldt inden undervisningen går igang 

Du kan læse hele artiklen fra Skoletjenesten her..


Oprettet af Kathrine Meyer Jørgensen