Tak for en inspirerende konference

Udgivet 09/10-2023

Tak til alle, der kom forbi og gjorde vores konference om Nordisk Immateriel Kulturarv til en fantastisk oplevelse! Du kan nu se eller gense foredrag fra konferencen på Vikingeskibsmuseets hjemmeside.

Vikingeskibsmuseet og Kystliv Holbæk summede af liv, glade stemmer og fagfællesskab, da konferencen om Nordisk Immateriel Kulturarv løb af stablen den 21.-22. september. Glæden ved at være samlet om en fælles passion og et fælles mål, var tydelig at mærke i det fyldte konferencelokale, der meget passende havde udsigt til de mange klinkbyggede både i Museumshavnen og på fjorden.

Som en af deltagerne skrev: "Jeg synes, I lykkedes med at skabe en følelse af fællesskab og en inspirerende og positiv dialog på tværs af de nordiske nationaliteter om emnets mange forskellige specialområder. Det blev et fantastisk udgangspunkt for det kommende arbejde med at bevare, formidle og etablere mere aktivitet med denne fine kulturarv som omdrejningspunkt."

Nu kan du se eller gense de spændende foredrag

Under konferencen satte vi fokus på den immaterielle kulturarv generelt og udforskede, hvad den betyder for os. Samtidig fik vi oplyst, informeret og forhåbentlig inspireret nye generationer til at arbejde videre med den levende kulturarv.

» Du kan se eller gense konferencens foredrag her... 

Sejlads på fjorden

Torsdag sejlede et stort følge af klinkbyggede skibe samlet ud på fjorden og viste i praksis, hvordan vi holder traditionen i live ved, at mennesker sejler skibene og lærer deres færdigheder videre.

Underskriv Nordiske Klinkbåds Charter 2023

Sidst men ikke mindst, iværksatte vi det Nordiske Klinksbåds Charter 2023, der beskriver en fælles strategi for de nordiske landes arbejde med at beskytte klinkbådstraditioner.

» Du kan se det Nordiske Klinkbåds Charter her... 

» Kunne du ikke nå forbi konferencen, har du stadig mulighed for at underskrive charteret her...

Fakta om konferencen

Vikingeskibsmuseet i Roskilde var vært for konferencens første dag, og Kystliv Holbæk var værter på konferencens anden dag.

Konferencen er arrangeret af Hanherred Havbåde, Forbundet KYSTEN, Kystliv Holbæk og Vikingeskibsmuseet.

Konferencen var en fejring af, at det er lykkedes at få den fælles nordiske kultur 'Nordiske Klinkbådstraditioner' optaget på UNESCOs liste til beskyttelse af verdens immaterielle Kulturarv.

Fakta om UNESCO nomineringen

Initiativet til at få optaget de nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens umistelige, immaterielle kulturarv blev taget af netværket ’Nordisk Kystkultur’, som har sikret den brede forankring i alle landene: Danmark, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Ålandsøerne og Finland. 

Alle Nordens lande stod bag ansøgningen til UNESCO, om at optage den nordiske klinkbådstradition på listen over menneskehedens immaterielle kulturarv, og alle de nordiske kulturministerier har, efter optagelsen i 2021, underskrevet UNESCO nomineringen.

Nordens oprindelige folk, herunder blandt andet samerne, i Norge, Finland og Sverige samt flere øvrige minoritetsfolk, som kvenerne, har været involveret i det nordiske samarbejde om udnævnelsen.