The World in the Viking Age

Udgivet 19/03-2014

Vikingeskibsmuseet viser international særudstilling, der sætter vikingetidens søfart i globalt perspektiv.

Vikingeskibsmuseet viser særudstillingen 'The World in the Viking Age', der præsenterer vikingetiden i nye, globale sammenhænge. Udstillingen fortæller en verdenshistorie om skibe, mennesker og ting på rejse - fra de yderste egne af Skandinavien til Middelhavet og fra Den Persiske Golf til Østafrika og Kina. Det er en historie, som udfordrer forankrede forestillinger om fortiden og om tidligere generationers evner og muligheder.

Søfarere fra tre verdner

I udstillingen møder museumsgæsten tre søfarere, der i midten af 800-tallet rejste over store afstande i deres del af verden. Deres fortællinger underbygges af et stort antal genstande, der aldrig tidligere har været udstillet sammen. De arkæologiske genstande er spor af fortidens rejseruter, og vidner om handel og kontakt mellem kulturer og om, hvordan skibe forbandt og forandrede verden i vikingetiden.

Nordmanden Ottar beretter ved Kong Alfred den Stores hof i England om sit liv som høvding i Nordnorge og sine sørejser fra Det Arktiske Hav til Danmark.
Samtidig fylder fortællinger om sørejser også gaderne i havnebyen Siraf ved Den Persiske Golf. En af de opdagelsesrejsende var Kaptajn Abhara, en tidligere hyrde fra det persiske højland, der ender som langfartskaptajn på fjerne mål i Indien og Kina.
Den byzantinske gesandt Theodosios rejser fra Konstantinopel til det frankiske hof i Trier. Hans seglaftryk fra breve er fundet i Danmark og Nordtyskland.

Ottars, Abharahs og Theodosios' rejser strækker sig over den halve klode. Alligevel er deres verdener tæt forbundet af maritime kontakter på tværs af oceaner og kontinenter.
Udstillingen spejler Ottars, Abharahs og Theodosios' verdener mod hinanden. Arkæologiske spor på steder, de kan have besøgt, kæder fortællingerne sammen ved hjælp af et mangefacetteret udvalg af genstande, bl.a. helt nye arkæologiske fund fra Zanzibar:

"Ottars nordlige verden rummer fund fra Norge, Hedeby i Nordtyskland, Truso i Polen og Irland. Abharahs sydlige verden viser genstande fra Siraf i Iran, Zanzibar, Java i Indonesien og Suzhou i Kina. Theodosios' verden, Det Byzantinske Riges verdenshavn i Konstantinopel, nu Istanbul, er blandt andet repræsenteret med den byzantinske kejsers guldmønt," fortæller museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Louise Kæmpe Henriksen, der er ansvarlig for udstillingen.

Globale forbindelser

Særudstillingen 'The World in the Viking Age' er blevet til med hjælp fra forskere fra fem verdensdele, og Vikingeskibsmuseet har i samarbejde med museumsfolk fra mere end 14 lande, udvalgt de  internationale genstande, der i den kommende tid skal udstilles på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 

"Fra 3. april begynder genstandene at ankomme. Udstillingens internationale præg bliver meget tydeligt i dagene op mod åbningen, hvor museumskurerer fra mange lande hver især skal sikre sig, at netop deres genstande får den korrekte behandling, når de placeres i deres specialbyggede sikkerhedsmontrer.
Én efter én skal montrerne lukkes, og for hver dag vil udstillingen bliver mere og mere færdig og den samlede fortælling vil træde frem", fortæller Louise Kæmpe Henriksen med tydelig begejstring.

Vikingeskibsmuseet modtager genstande fra 10 lande, og der er i alt 12 nationer involveret i udstillingsprojektet, foruden de tre danske institutioner: Nationalmuseet, Davids Samling og Sydvestjyske Museer. Det har dog ikke været helt uden uforudsete forhindringer:

"Tirsdag formiddag fik vi at vide, at en keramikamfora fra Ukraine ikke må forlade landet som følge af de politiske spændinger. Amforaer af denne type blev fremstillet på Krim og brugt til at transportere flydende varer som vin, og de er fundet på havnelokaliteter i Istanbul, Ægæerhavet og Adriaterhavet. Sådan en genstand er udvalgt netop på grund af det faktum, at den er blevet handlet over store afstande og derfor giver os viden om det vidstrakte net af maritime forbindelser, der opstod i 800-tallet”, sige Louise Kæmpe Henriksen, og fortsætter med beklagelse i stemmen: ”Selvom det måske ville være muligt at skaffe en anden amfora fra 800-tallet, lå denne genstands værdi i den fortælling, den bragte med sig”.

Sølvskatte og guldperler

Udstillingens genstande knytter sig til de tre søfareres verdener. De er alle udvalgt, fordi de, i kraft af deres oprindelsessted og det sted, hvor de er fundet, bærer på en historie om rejseruter på tværs af kontinenter og over oceaner:

”Genstandene repræsenterer ikke bare det eksotiske. De bærer fremmede kulturer med sig og påvirker på den måde de kulturer, der optager og anvender de fremmede handelsvarer. Eksempelvis kan man i udstillingen se, hvordan importerede kinesiske skåle sætter deres tydelige præg på, hvordan keramikken i Persien udviklede sig i løbet af 800-tallet”, Fortæller Louise Kæmpe Henriksen.
 ”Vi viser blandt andet sølvskatte og guldperler, kamme af rensdyrtak, koransider samt et betagende buddhahoved fra Borobudur templet på Java. En blanding af luksusvarer og hverdagsting, der har rejst om bord på skibene, og som giver et levende billede af udveksling af varer og ideer i den nye, åbne verden, vikingerne var del af. Genstandene repræsenterer en skygge af de mange tusind skibe, der transporterede deres last over enorme afstande”.

Se et glimt af en fjern verden

Vikingeskibsmuseets nyombyggede udstillingsrum i underetagen skal danne rammen om årets særudstilling og de internationale genstande. Opbygningen af udstillingsrummene er med til at understrege de maritime forbindelser. 

"Der er mange veje at gå i gennem udstillingen og designet skal understrege fortidens rejseruter. Du kan holde dig til et kendt geografisk område - måske til nordmanden Ottars verden - og så pludselig se et glimt af den verden, der ligger uden for det kendte", forklarer Louise Kæmpe Henriksen og fortsætter:

"Vi har forsøgt at skabe rum, der åbner sprækker ind til nye verdener. Der er kig fra Truso i Polen til Zanzibar ved Afrikas kyst, og fra Suzhou i Kina til Irland. Rejseruterne går igennem Theodosios' Konstantinopel, der er byen i midten i Middelhavet, og bindeleddet mellem Ottars nordlige og Abharahs sydlige verden"

Forskning bag udstillingen
Udstillingen er forankret i et samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet og Det Frie Forskningsråds Sapere Aude forskningsprojekt ”Entrepot – maritime udvekslingsnetværk og urbanisering i global middelalderarkæologi”, et samarbejde mellem Aarhus Universitet og University of York, Storbritannien.

Udstillingen er støttet af:
D/S Orients Fond og Augustinus Fonden
Knud Højgaards Fond samt Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen