Ulvsund. Marinarkæologisk forundersøgelse i nyt kabeltracé mellem Sjælland og Møn

Ulvsund. Marinarkæologisk forundersøgelse i nyt kabeltracé mellem Sjælland og Møn rapport
Udgivet 20/11-2013

J. nr. 2714

Publiceret december 2012

Datering: Yngre Maglemosetid til Dyssetid (ca. 6.200 til 3.400 f.Kr.).

Forundersøgelse i kabeltracé. Der blev fundet spredte flintgenstande flere steder i tracéet, og nærmest Møn et intakt kulturlag.


Oprettet af Jørgen Dencker