Venneforeningens efterårsprogram 2017 er udkommet

Udgivet 21/08-2017

Efteråret byder på tre spændende foredrag om nyt fra både vikingernes verden og fra den marinarkæologiske forskning.

Foreningen Vikingeskibsmuseets venner afholder hvert år en række foredrag, og nu ligger programmet for efteråret 2017 klar. 

Torsdag den 21. september kl. 19.30
Josefine Franck Bican, cand. mag., forskningsassistent. Nationalmuseet.

Den kongelige residens ved Tissø

Nationalmuseet har siden 1995 foretaget undersøgelser ved den vestlige bred ved Tissø, senest i forbindelse med forskningsprojektet Førkirstne Kultpladser. Tissø er et eksempel på, hvorledes en konge har manifesteret sin magt i perioden fra 550-1050 e.Kr. I foredraget fortælles om de opsigtsvækkende bygningskomplekser ladet med symbolik, om aristokratiets magt samt om de aktiviteter, der er foregået på pladsen med fokus på kult og ritualer. Som noget ganske enestående og nyt inden for forskningen er flere forskellige typer af kult og religiøse handlinger blevet afdækket.

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30
Anne Nørgård Jørgensen, arkæolog, ph.d., specialkonsulent v./ Fortidsminder, Slots- og Kulturstyrelsen.

En flådenation fødes

Den danske flåde opstår i 700-tallet e. Kr. I aftenens oplæg ser vi på sømilitære anlæg, flådehavne og den militære orgnisation i yngre jernalder og vikingetid samt hvilke arkæologiske og skriftlige data, vi har at bygge på. Vi kommer omkring Kanhave, Gudsø Vig, Kertinge Vig, Jungshoved og Slien. Fra skriftlige kilder kendes flådehavne. Hvilke krav skal de opfylde, og hvilket potentiale er der i iagttagelserne. Dette sammenkobles med flådefartøjer og den militære organisation i tiden 500 – 1000 e. Kr.

Torsdag den 30. november kl. 19.30
Frederik Hyttel, museumsinspektør, teamleder for Marinarkæologiske undersøgelser på Vikingeskibsmuseet.

Nyt fra museets marinarkæologiske arbejdsmark

I løbet af året har museets marinarkæologer afsluttet de flerårige undersøgelseskampagner i Storstrømmen og ved Køge. Der er kommet fine resultater med hjem. Og særligt de oversvømmede bosættelsesspor fra det tidligste mesolitikum i Køge havn har begejstret. Mindre opgaver i de kystnære farvande, så som havneudvidelsen ved Vordingborg, har imidlertid også givet spændende resultater. Der er også nyt lidt længere væk hjemmefra – fra Østersøens dybe vand.

» <link file:59882 download internal link in current>Hent Venneforeningens foredragsprogram for efteråret 2017 ...

Alle foredrag finder sted i Vikingeskibshallen på Vikingeskibsmuseet, og er gratis for medlemmer med ledsager.
50,00 DKK for ikke-medlemmer. Billetter sælges ved indgangen, dørene åbnes kl. 19.00.

» <link internal-link internal link in current>Læs mere om venneforeningen ...


Oprettet af Rikke Johansen