Vikingeskibshallens affredning bliver til en bog

Vikingeskibshallen
Vikingeskibshallen er anerkendt som en vigtig del af det danske bidrag til den internationale modernistiske historie og arkitektur.
Udgivet 17/11-2023

En ny bog opruller de politiske kampe om affredningen af Vikingeskibshallen. En affredning, der har skabt forudsætningen for, at vi nu kan bevare og transformere et arkitektonisk hovedværk.

I årene efter stormen Bodil i 2013 blev Vikingeskibshallen midtpunkt for en kontroversiel og ophedet politisk debat.

Det var tydeligt, at vikingeskibene var truede i den fredede Vikingeskibshal, skabt af den anerkendte arkitekt Erik Christian Sørensen.

Vikingeskibene blev i sin tid samlet inde i Vikingeskibshallen i en periode på 25 år, og hvis de skal flyttes ud af hallen er det nødvendigt at flytte dem som samlede enheder.

En af hallens sider, skal derfor åbnes op for at få skibene ud. 

Balancen mellem kulturarv

På Vikingeskibsmuseet var vi i mange år så priviligerede, at vi havde to stykker dansk kulturarv, vi skulle beskytte. Vi har de 1000 år gamle vikingeskibe, og så havde vi Vikingeskibshallen, som var et fredet stykke arkitektonisk kulturarv.

"Jeg har i mange år kæmpet for at skaffe midler til at bevare og restaurere Vikingeskibshallen. Men stormen Bodil gjorde det meget tydeligt, at bygningen desværre ikke længere kan opfylde sit formål, som er at beskytte og formidle de fem vikingeskibe. Vi er først og fremmest et museum for skibene, så derfor var det nødvendigt at arbejde for at affrede Vikingeskibshallen, så vi kan sikre skibene for fremtiden," fortæller Vikingeskibsmuseets direktør Tinna Damgaard-Sørensen.

Tinna Damgaard-Sørensen var i sin tid med til at få hallen fredet i 1997 og har i mange år sammen med bygningens arkitekt arbejdet for at få bygningen restaureret.

En symbiose blev brudt

I august 2018 underskrev den daværende kulturminister en erklæring om at affrede Vikingeskibshallen, så skibene i fremtiden kan blive flyttet til en ny og mere sikker bygning.

Dag Petersson, som er forfatter til den nye bog om Vikingeskibshallen med titlen "Delisted: A Political Story", vurderer, at det var den retoriske kamp om at adskille skibene og hallen, der gjorde affredningen mulig. 

”Det var skibene, der gav form til hallen, rent arkitektonisk, og hallen former oplevelsen af skibene. Men i de her år opgiver man ideen om symbiosen og adskiller skibene fra hallen. På det her tidspunkt er både skibe og hal fredet kulturarv. Den ene er ikke mere fredet end den anden. Men der bliver skabt en sprække ned gennem hele huset og det sker politisk, i ord og handling. Bogen er et vidne til, hvordan man argumenterede for den adskillelse,” fortæller bogens forfatter om den politiske kamp om det arkitektoniske værk.

I sin nye bog dykker Dag Petersson ned i det politiske drama, der udfoldede sig i fuld offentlighed omkring Vikingeskibshallen.

Betonbyggeriet deler vandene

Fra det øjeblik Dansk Folkeparti i 2016 foreslog at rive Vikingeskibshallen ned og erstatte den med et nyt museum til en pris af 150 millioner, blev kampen om hallens skæbne en broget fortælling om prioritering af kulturel arv.

Politikeren Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti var manden bag forslaget. Han havde i 2015 oplevet museets rekonstruktion af krigsskibet Skuldelev 2 "Havhingsten fra Glendalough" sejle ind i Berlin til udstillingen ”Die Wikinger”. Mødet med det majestætiske skib gjorde et stort indtryk. Men da han besøgte Vikingeskibsmuseet i Roskilde, var han mildt sagt ikke vild med Erik Christian Sørensens hal.

”Det, jeg så, var en gammel slidt betonhal. Ikke særlig vellykket i mine øjne. Selv før jeg trådte indenfor, tænkte jeg, 'dette kan simpelthen ikke være rigtigt,” fortæller han til bogens forfatter om det ”chok” han fik første gang han besøgte museet i Roskilde.

Men hans forslag om at rive Erik Christian Sørensens vikingeskibshal ned blev med det samme modtaget med tordnende kritik af toneangivende arkitekter.

Kritikken kom blandt andet fra professor og arkitekt Christoffer Harlang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. I en udtalelse til Politiken sammenlignede han Alex Ahrendtsens forslag om nedrivningen af Vikingeskibshallen med den praksis, som den afghanske organisation Taleban udøvede ved at fjerne kulturarv og bygninger, som de ikke brød sig om.

Så var scenen for debatten sat.   

Når beton og mursten bliver politiske

Dag Peterssons forskning på Det Kongelige Danske Kunstakademi kredser omkring spørgsmål om politisk arkitektur og i sin nye bog fokuserer han på dynamikken i de politiske processer, der førte til affredningen af Vikingeskibshallen.

”Jo mere jeg dykkede ned i de forskellige udtalelser og interviews med de forskellige aktører, des tydeligere blev det, at det ikke bare var et spørgsmål om en bygning. Striden handlede om fælles identitet, historiefortælling og den kollektive opfattelse af vores samfunds kulturelle væsen,” fortæller Dag Petersson om sit arbejde med bogen.

Bogen introducerer dermed begrebet politisk arkitektur som en håndgribelig kraft inden for en virkelighedsnær situation og giver et unikt perspektiv på samspillet mellem byggede strukturer og politiske dynamikker.

"Jeg er virkelig taknemmelig for det store arbejde bogens forfatter har lagt i at dokumentere og beskrive den vanskelige proces, der førte til en affredning af Vikingeskibshallen. Det var en proces, der var præget af store følelser og stærke meninger, som samtidig udfordrede hele fredningsbegrebet," siger Tinna Damgaard-Sørensen om den nye bog, der udkommer på Arkitektens Forlag.

Et nyt kapitel for Vikingeskibshallen

I januar 2024 bliver vinderen af arkitektkonkurrencen om en ny bygning til vikingeskibene udpeget.

"Konkurrencen skal komme med et konkret bud på, hvordan den nuværende vikingeskibshal kan transformeres. Det skal gøres med respekt for den arkitektoniske kulturarv og samtidig forberede bygningen til at kunne modstå fremtidens klimaforandringer," fortæller direktør for Vikingeskibsmuseet Tinna Damgaard-Sørensen.

Vikingeskibshallen skal spille en central rolle i museets fremtidige aktiviteter, udstillinger og tilbud til publikum. Transformationen vil sikre, at museet i endnu højere grad kan tilbyde aktiviteter for publikum året rundt.  

Finansieringen af den gennemgribende transformation er dog ikke fundet endnu, så Vikingeskibshallens fremtid er stadig ikke forseglet. 

» Følg med i seneste nyheder om det nye museum her

Om Vikingeskibshallens arkitektur:
Vikingeskibshallen er et eksempel på brutalistisk arkitektur i beton, designet af den danske arkitekt Erik Christian Sørensen.
Bygningen blev skabt i 1960'erne og ligger ved vandkanten i Roskilde med en glasfacade mod nord, der vender mod fjorden.

Vikingeskibshallen er skabt og skræddersyet til at huse og vise de fem Skuldeskibe fra vikingetiden, der blev udgravet i Roskilde Fjord i 1962.

Om forfatteren:
Dag Petersson (Ph.D.) er lektor på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering i København.
Han specialiserer sig i at undersøge den komplekse relation mellem arkitektur og politisk teori.

Om Bogen:
”Delisted: A Political Story” udkommer på Arkitektens Forlag.
Arkitektens Forlag blev etableret i 1949 som en uafhængig kommerciel fond og har en lang historie med at udgive værker af de mest innovative arkitekter, designere og tænkere i Danmark.
» Bogen kan bestilles på forlagets hjemmeside her