Vikingeskibsmuseet får støtte til projekt 'Den klinkbyggede, åbne båd'

Vikingeskibsmuseet har modtaget 1.000.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens kysttpulje på 50 millioner kroner, der uddeles til projekter, der skaber aktiviteter og styrker fællesskabet langs landets kyster.
Udgivet 06/11-2018

Nordea-fonden giver 1 million til et 2-årigt projekt, der skal øge interessen for de traditionelle brugsbåde, og få flere mennesker ud på vandet.

Vikingeskibsmuseet har fået 1 millioner kroner fra Nordea-fonden til projekt 'Den klinkbyggede, åbne båd'. Projektet skal styrke miljøet omkring de traditionelle brugsbåde i Danmark, og bidrage til at skabe mere aktivitet langs de danske kyster.

Med 1 million kroner i støtte fra Nordea-fondens kystpulje kan Vikingeskibsmuseet nu igangsætte projektet, der har været på tegnebrættet i godt et år.
Projektet er forankret på Vikingeskibsmuseet og bag ideen står Nationalparken Skjoldungernes Land, University College SYD, Høgskolen i Sørøst-Norge, Vends Motorik- og Naturskole, Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt Roskilde Produktionsskole - Base 4000.

I Norden er der en lang tradition med at sejle og ro i åbne, klinkbyggede både. Bådtypen har i mere end 1000 år tjent kystens mennesker i forbindelse med fiskeri, handel, varetransport og færgefart – og gennem de skiftende tider – også til mere specialiserede formål som krig og lodstjeneste.

I løbet af de seneste 50 år har båden oplevet det største skifte fra brugsbåd, der sikrede familier deres levebrød, til nutidens fritidsbåd, der danner en unik ramme om et aktivt friluftsliv i fjord – og kystlandet.

At kunne rejse ind i kulturhistorien

Projektets mål er at få flere mennesker ud på vandet, gennem at tilgængeliggøre sejlads i åbne både for ikke-eksperter. Projektet henvender sig derfor blandt andet til grundskoler, højskoler, efterskoler, foreninger, universiteter, museer og virksomheder, der skal inspireres og oplæres til at bruge de traditionelle både som udgangspunkt for mange forskellige former for friluftsliv, og give mulighed for at udforske kystens store kultur- og naturoplevelser.

”Med dette projekt får vi mulighed for at styrke klinkbådstraditionen i Danmark ved at skabe netværk og styrke kompetencer omkring brugen af de traditionelle både. Der er en stor glæde forbundet med at sejle den åbne båd. Den danner ramme om nye udfordringer, læring og spænding – og for dannelse og fællesskab”, fortæller projektejer og afdelingschef for Maritime Håndværk og Rekonstruktion på Vikingeskibsmuseet, bådebygger Søren Nielsen, ”Båden gør det samtidig muligt at rejse ind i kulturhistorien. Når man er på tur opstår spørgsmålene: Hvad har man brugt bådene til? Hvordan er de bygget? Hvordan sejler man dem? At bruge de gamle både handler dermed også om håndværksfordybelse, identitet og dybere historie- og kulturforståelse”.

Kun ved at gøre, kan vi holde i live...

Med afsæt i konkret praksis på havet og ved kysten, skal projektet udarbejde en række aktiviteter, der skal styrke brugen af og viden om den klinkbyggede, åbne båd, herunder blandt andet:

  • Kurser for undervisere, lærere og pædagoger samt uddannelsesforløb for friluftsvejledere, formidlere og sejladsinstruktører.
  • Praksisseminarer, der har til formål at dele viden og færdigheder knyttet til de traditionelle åbne brugsbåde
  • Opbygge netværk, hvor erfaringer kan udveksles og nye projekter kan få sit afsæt.
  • Etablere og udvikle bådsamlinger og interessefællesskaber.

Søren Nielsen understreger at projektet er essentielt for bevarelsen af kulturen omkring de åbne, klinkbyggede både ”Vi får nu midler til at udbrede viden om den traditionelle, åbne båd, og jeg håber, at efterskoler, højskoler, museer og andre institutioner i Danmark vil tage handsken op og sende deres lærere og instruktører på kurser og seminarer, således at der etableres en ringvirkningseffekt og langt flere kommer til at bruge bådene – for det er alene i kraft af at både bruges, at traditionen kan holdes i live.”

50 mio. kr. til kystaktiviteter

Vikingeskibsmuseet har modtaget 1.000.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens kysttpulje på 50 millioner kroner, der uddeles til projekter, skaber aktiviteter og styrker fællesskabet langs landets kyster.

”Kysten er klar, og vi er glade for at Vikingeskibsmuseet vil være med til at skabe nye stærke fællesskaber i Roskilde fjord og ved landets øvrige kyster”, siger Henrik Lehman Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Kystpuljen havde ansøgningsfrist 10. juli 2018, og i alt forventes cirka 100 aktivitetsskabende projekter fra hele landet at få støtte fra nordea-fondens kystpulje 

Fakta om projekt ”Den klinkbyggede, åbne båd”

Projektet er forankret på Vikingeskibsmuseet og bag ideen står Nationalparken Skjoldungernes Land, University College SYD, Høgskolen i Sørøst-Norge, Vends Motorik- og Naturskole, Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt Roskilde Produktionsskole - Base 4000.

Projektet har til formål at ivaretage og styrke brugen af og formidlingen om den klinkbyggede, åbne båd.

Projektet løber over 2 år

Jakob Haahr, der er ph.d. i friluftsliv, vil blive leder af projektet. Han kommer fra en stilling som studielektor og fagansvarlig for friluftsliv på sektion for Idræt på Aarhus Universitet.
Han har således stor erfaring med sejlads, formidling, uddannelse og friluftsliv-, kultur og naturformidling.

Om Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Med kystpuljen uddeles i 2018 50 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster. Projekterne støttes med mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr., og foreninger, selvejende institutioner og kommuner m.fl. kunne søge puljen med ansøgningsfrist 10. juli 2018.

Læs mere på <link http: www.nordeafonden.dk kystenerklar external-link-new-window internal link in current>www.nordeafonden.dk/kystenerklar


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen