Vikingeskibsmuseet glæder sig over en velbesøgt sommer

Vikingeskibsmuseet glæder sig over en velbesøgt højsæson 2022, med gæstetilfredshed helt i top, og med et besøgstal, der nåede rekordåret 2019.
Udgivet 06/09-2022

Vikingeskibsmuseet glæder sig over en velbesøgt højsæson 2022, med gæstetilfredshed helt i top, og med et besøgstal, der nåede rekordåret 2019.

På Vikingeskibsmuseet plejer sommermånederne at være præget af stor travlhed, men både i 2020 og 2021 var der længere mellem gæsterne, end museet ellers har været vant til.
Efter to frygtelige år med Corona-restriktioner og deraf manglende turister, kan Vikingeskibsmuseet i år glæde sig over en højsæson, hvor besøgstallet nåede rekordåret 2019.

Ifølge Danmarks Statistik, der hvert år opgør museernes besøgstal, oplevede Vikingeskibsmuseet en tilbagegang på 60,2 % procent fra 2019 til 2021, målt over hele kalenderår.

Derfor var det også med stor spænding, at Vikingeskibsmuseet gik ind i den absolutte højsæson fra juni til august, hvor museet – ifølge erfaringerne – kan forvente, at 2/3-dele af årets samlede gæstetal lægger vejen forbi.

Sommer over al forventning

Museets statistik viser, at 91.838 gæster har indløst billet til museet i juni, juli og august, hvilket er meget tæt på rekordsæsonen i 2019, hvor museet registrerede 90.124 museumsgæster i de tre sommermåneder.

De flotte gæstetal hen over sommeren ligger også en del over museets egne forventninger til besøgstal, og museet regner da heller ikke med at kunne opretholde 2019-niveauet fuldt ud resten af året.

Fra nedlukning til sommertravlhed

2022 startede forsigtigt ud efter julens nedlukninger af kulturlivet, men allerede fra vinterferien i ugerne 7 og 8 kunne museet spore en stigende interesse for igen at besøge museet.

”Vi så tydeligt i foråret, at gæstetallet næsten nåede – eller endda overgik - 2019-niveau i ferieperioderne; altså i vinterferien, påskeferien og forårshelligdagene, mens hverdagene lå under 2019-niveau”, fortæller Rikke Johansen, der er teamleder for kommunikation og marketing på Vikingeskibsmuseet.
”Der er jo ikke så mange danskere, der har mulighed for at gå på museum på helt almindelige hverdage, hvor de fleste jo er på job, og museumsgæsterne i højere grad er turister på ferie.”

Derfor viser Vikingeskibsmuseets gæstestatistikker også tydeligt, at turisterne før sommerferien ikke var tilbage med samme kraft, som før Corona, men sommerens positive besøgstal viser, at udviklingen er på vej tilbage til tiden før corona.

Turisterne er tilbage

Dog kan museet spore forandringer i sammensætningen af gæster. Hvor gæster fra USA før Corona udgjorde den største gruppe af ikke-danske gæster, har tyskerne overhalet og udgør i år den største turistgruppering med ca. 13 % af alle museets gæster indtil nu.
Derefter følger gæster fra USA med en besøgsandel på ca. 9 %. Også gæster fra de øvrige nærmarkeder har valgt at lægge vejen forbi: 9 % af gæsterne er franskmænd, mens hollændere udgør 6 % af gæsterne.

Usikker udvikling i turisme gør det svært at spå

Hvad efteråret bringer, tør museet ikke spå om, da de seneste års erfaringer igen og igen har vist, at udviklingen kan gå meget hurtigt. Desuden er der flere andre ting end Corona, der har betydning for turismen:

”Vi ved endnu ikke, hvad de stigende leveomkostninger og den høje inflation kommer til at betyde for lysten til at rejse, og der kan jo også blive indført nedlukninger og restriktioner på de markeder, hvor turisterne kommer fra – og i værste fald også her hos os”, fortæller Rikke Johansen.
”Derfor har vi en forsigtig tilgang til forventningerne til besøgsudviklingen for resten af året.

Glæde over mange, meget glade gæster

Men glæden over, at sommeren har været velbesøgt, er til at tage og føle på: ”Det er ikke særlig sjovt at lave spændende udstillinger og gode museumsaktiviteter, hvis der ikke er gæster til at opleve det hele”, siger Rikke Johansen, og fortsætter:
”Det er jo essensen af at være museum; at kunne dele den viden vi har om de fascinerende bedrifter, skibene gjorde vikingerne i stand til at gennemføre, og hvad skibene førte med sig af store forandringer for de folk, der levede her i Norden for 1000 år siden.”

Gæster er tilfredse med det ’nye’ museum

Vikingeskibsmuset har gennem de seneste år udviklet nye oplevelsesområder, hvor der er mere plads til fysisk aktivitet, leg og udforskning af historien med andre sanser, end man normalt forbinder med et museumsbesøg.
På den måde har Vikingeskibsmuseet skabt plads til nye museumsbrugere, uden at give køb på alt det, der allerede fungerede godt for museets gæster - og det har givet pote:

”Vi gennemfører gæsteanalyser hvert år, for at sikre, at museet fortsat ’er værd at rejse efter’, som de 3 stjerner museet har i Michelin-guiden står for”, forklarer Rikke Johansen.
”Dette års analyser viser, at flere gæster er meget tilfredse med deres besøg – ja faktisk er hele 98 % af museets gæster tilfredse med besøget her hos os, og det viser, at vi har ramt noget rigtigt i de satsninger og forandringer, vi har gennemført”, konkluderer Rikke Johansen.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen