Vikingeskibsmuseet i Emu: Nye perspektiver på historien

Udgivet 08/04-2019

Emu har med en ny artikel sat fokus på undervisning uden for skolens rammer, og har i den sammenhæng interviewet Kathrine Noes Sørensen, undervisnings- og udviklingsansvarlig for Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet.

Emu – Danmarks læringsportal er Undervisningsministeriets portal. Her kan man finde inspiration, viden og forskning om, hvad der kan udvikle pædagogiske sammenhænge. Portalen skal danne grobund for udvikling af og refleksion over praksis og styrke kompetencerne hos ledere og pædagogisk personale.

På emu kan man som lærer og pædagog finde inspiration til undervisning og besøg i forbindelse med åben skole. Vikingeskibsmuseets undervisnings- og udviklingsansvarlige Kathrine Noes Sørensen  har medvirket i en artikel på emu om, hvad museet kan bidrage med i forbindelse med åben skole.  

Du kan læse et uddrag af artiklen nedenfor, eller læse den i fuld længde her:
» Læs hele artikle på emus hjemmeside... 

Fortiden bliver konkret

På Vikingeskibsmuseet ønsker man ikke kun at formidle historien til eleverne. De skal selv undersøge den. Formålet er, at eleverne forstår, hvordan viden om fortiden bliver skabt i samarbejde mellem forskellige faggrupper og ikke bare findes som skriftlige kilder og genstande.

”Vi siger ikke: sådan var det i Vikingetiden, forklarer Kathrine Noes Sørensen, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Vikingeskibsmuseet. ”Historien bliver aktiv for eleverne, når de undersøger skibene. Og når de kommer ud at sejle og oplever havet, kan de måske bedre sætte sig i vikingernes sted. Så dukker der spørgsmål op: Hvor kunne vikingerne sejle hen, hvordan gik man på toilettet og lavede mad ombord. Eleverne forholder sig til det at være menneske i fortiden.”

Elever er historieskabte og historieskabende

Når elever undersøger skibene som historiske fænomener eller bruger værktøjer i værksteder, er det med til at udvikle deres undersøgelseskompetencer og forståelse af, at historien er konstrueret ud fra eksisterende viden.

”Vi vil gerne arbejde med, at eleverne får undersøgelseskompetencer i forhold til, hvad viden er, og hvordan den skabes. Vi oplever, at elever tror, at eksisterende viden om fortiden er sandheden. Det handler om, at eleverne stiller spørgsmål, der åbner op for nye perspektiver på historien. Det er en grundpræmis her: Man skal stille spørgsmål. Vi kan ikke altid dvæle ved spørgsmålene, men bare det at få dem stillet, få dem iltet, det åbner for nye tanker. Det kobler også elevernes erfaring til stedet og genstandene. Vi vil godt have, at de forstår, at man ikke kan sige noget absolut til alle tider: historisk viden er dynamisk”, forklarer Kathrine Noes Sørensen.

Den undersøgende og konkrete, fysiske tilgang til fortiden indebærer også, at eleverne forstår sig selv som historieskabte og historieskabende.


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard