Vikingeskibsmuseet iværksætter beredskab

Prognoserne for vandstanden i Roskilde Fjord viser, at der i det kommende døgn vil forekomme en forhøjet vandstand på op til 130 cm over daglig vande.
Udgivet 20/01-2022

Prognoserne for vandstanden i Roskilde Fjord den 20. januar viste, at der i det kommende døgn ville forekomme en forhøjet vandstand på op til 130 cm over daglig vande. For en sikkerheds skyld iværksattes beredskabet

Prognoserne for vandstanden i Roskilde Fjord for døgnet 20. til 21. januar 2022 spåede en forhøjet vandstand på op til 130 cm over daglig vande. 

Vikingeskibsmuseet iværksatte - for en sikkerheds skyld - beredskabet på niveau 2. Det betyder blandt andet, at der lægges watertubes ud på museumsøen, hvor bådeværftet og museets café ligger.

Vikingeskibshallen sikres også med watertubes, blandt andet ved kælderskakten, ligesom museets driftsteam sørger for at lukke for luftindtag mv.

Beredskab giver ro i maven

I selve Vikingeskibshallen, der indeholder de fem umistelige vikingeskibe, er der allerede opsat en midlertidig ’stormflodsvæg’ foran den store glasvæg ud mod fjorden. Stormflodsvæggen opstilles hvert år i efteråret og står på plads lige indtil foråret, hvor sandsynligheden for stormfloder er langt mindre, end om vinteren.

”Det er situationer, som denne vores beredskab er sat i verden for at håndtere”, fortæller Maiken Maigaard, leder af Vikingeskibsmuseets beredskab. ”Og det, at vi allerede har stormflodvæggen i hallen på plads og alle stormflodscontainere lige ved hånden, er en stor hjælp i en situation som denne”.

Mandskab kaldes ind

Som led i beredskabet blev museets medarbejdere indkaldt til at løse opgaverne med sikring af museet, og Roskilde Brandvæsen har tilbudt at hjælpe, hvis der bliver behov for det.

Arbejdet med at lægge watertubes ud på museumsøen og ved kælderen ved Vikingeskibshallen gik i gang., og da watertubes var udlagt – over middag – samledes krisestaben igen og evaluerede situationen ud fra et opdateret varslingsbillede.
Vi opdaterer løbende på museets Facebookside: www.facebook.com/Vikingeskibsmuseet

Husk! Når I færdes på havnen ved højvande, så benyt kun de markerede overgange over de udlagte watertubes, da de eller kan tage skade.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen