Vikingeskibsmuseet partner i 3-årigt EU-projekt

Marinarkæolog undersøger en undersøisk stenalderboplads i Danmark. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Marinarkæolog undersøger en undersøisk stenalderboplads i Danmark. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Udgivet 12/11-2012

Internationalt ekspertteam skal beskytte Europas undersøiske kulturarv. Projektet skal udvikle nye metoder til bevarelse af skibsvrag og undersøiske bopladser og støttes af EU med 16,5 millioner kroner.

Vikingeskibsmuseet skal de kommende tre år arbejde tæt sammen med samarbejdspartnere fra ti europæiske forskningsinstitutioner om kulturarvsprojektet SASMAP, et EU-projekt der skal udarbejde nye metoder til beskyttelse af Europas undersøiske kulturarv.

Det marinarkæologiske forskningsprojekt er støttet af EUs Syvende Rammeprogram, og har fået arbejdstitlen: "SASMAP"; Development of Tools and Techniques to Survey, Assess, Stabilise, Monitor and Preserve Underwater Archaeological Sites.

EU-projekt beskytter Europas undersøiske kulturarv

I havet findes mange tusinde skibsvrag samt forhistoriske stenalderbopladser og landskaber, der blev oversvømmet efter den sidste istid. SASMAP-projektets formål er at udvikle teknikker og metoder til at lokalisere og til at vurdere tilstanden af disse fortidsminder. Projektet er essentielt for at kunne beskytte Europas undersøiske kulturarv for fremtiden.

Et af hovedomdrejningspunkterne i projektet er den submarine stenalderboplads 'Tudse Hage' ved udmundingen af Skælskør Fjord, hvor diverse nye metoder og udstyr de kommende tre år skal testes og videreudvikles.

Arbejdet på Tudse Hage indledes i 2013 med bl.a. opmåling af havbunden for lokalisering af tidligere kystlinjer og lokalisering af bopladser på dybere vand, igangsætning af sikringsforsøg og indsamling af materiale til stabiliseringsforsøg. Feltarbejdet ved Tudse Hage vil blive kombineret med Vikingeskibsmuseets egne marinarkæologiske undersøgelser, der bl.a. omfatter gennemsvømning af det kendte fundområde for status af nedbrydningen de sidste par år.  

Om SASMAP-partnerne

Nationalmuseet er projektkoordinator og foruden Vikingeskibsmuseet deltager også eksperter fra GEUS (Danmarks og Grøndlandske Geologiske Undersøgelser), Unisense A/S (Danmark), Akut (Danmark), Kulturarvsstyrelsen i Holland, Universitet i Patras (Grækenland), Göteborgs Universitet (Sverige), Innomar GmBH (Tyskland), Seabed Scour Controls UK (Wales) og Den Italienske Skole for Konservering (Italien).

Projektet er tværvidenskabeligt og omfatter marinarkæologer, konservatorer, geofysikere, geokemikere og specialister i geografiske Informationssystemer (GIS) og modellering af marine landskaber. 


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen