Vision og Helhedsplan tiltrådt af Byrådet

Vision og helhedsplan for fremtidens moderne Vikingeskibsmuseum. Foto: Werner Karrasch
Udgivet 19/12-2014

Udgivet: 19. december 2014

Roskilde Byråd tiltrådte 17. december Vikingeskibsmuseets vision og helhedsplan for fremtidens moderne museum. En plan, der i de kommende år betyder forandringer og forbedringer på og omkring museet og hvis formål er, at sikre museets fortsatte sunde udvikling og økonomiske bæredygtighed.

Det er Vikingeskibsmuseets vision at være Danmarks museum for mennesket, skibet og havet i oldtid og middelalder, og at museet skal gøre historien levende for moderne mennesker.

Helhedsplanen skitserer derfor, hvordan Vikingeskibsmuseet skal udvikle sig for at sikre moderne og tidsvarende rammer for vores gæster, skabe gode arbejdsforhold for vores forskningsområder og samtidig bevare de tætte relationer til vores lokalområde og naboer. Derfor indeholder planen fx forslag om at gøre Museumsøen åben og gratis, skabe et spændende maritimt udemiljø og opføre nye publikumsvenlige bygninger.

Forslagene i Helhedsplanen skal også løse en række væsentlige og meget aktuelle behov, som presser sig på:

  • Vikingeskibsmuseet er pr. januar 2015 blevet tildelt det formelle ansvar for alle arkæologiske udgravninger under vand øst for Storebælt. Det stiller nye krav til vores faciliteter, som skal huse nye samlinger, arkiver og udstillinger. 
  • Vikingeskibshallen led voldsomt skade under stormfloden i 2013. Hallen, der danner rammen om uerstattelige nationale klenodier, er i sig selv en fredet kulturarv, og det er nødvendigt, at vi sætter ind med en gennemgribende renovering og holdbar stormflodssikring for at bevare begge dele.
  • Museets økonomiske grundlag via entreindtægter og salg skal øges. Derfor indeholder planen også oplæg til et nyt, moderne velkomstcenter og en entydig opdeling af gratis- og betalingsområder.
     

Helhedsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet, Roskilde Kommune og Kulturstyrelsen for at sikre, at den er i pagt med fredningsbestemmelserne og bevarer det udsyn og den åbenhed, som er områdets bærende værdier. Planen skal nu sættes i værk og museet går straks går i gang med at ansøge fonde og puljer om finansiering, og derefter kommer en proces med at indhente konkrete forslag til udformning af bygninger og omgivelser.

Læs meget mere om Helhedsplanens indhold, se ideskitser og hent baggrunds- og kontaktinformation samt følg processen løbende på Vikingeskibsmuseets subsite


Oprettet af Lisbeth Weichel