Vordingborg Nordhavn

Vordingborg Nordhavn
Udgivet 16/05-2013

J.nr. 0076

Publiceret december 2011

Datering: Yngre Stenalder (ca. 2900-2700 f.Kr.).

Forud for en planlagt oprensning af en del af Vordingborg Nordhavn har Vikingeskibsmuseet foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse med henblik på at vurdere trusselsbilledet for de tilbageværende kulturlag og vurdere behovet for yderligere undersøgelse eller tilsyn. Der blev fundet et formodet fiskegærde, som efterfølgende er 14C-dateret til begyndelsen af 2000-tallet f.Kr. samt enkelte løse genstande. Oprensningen kan kun med yderste forsigtighed udføres som planlagt uden at udgøre en trussel mod de fortidsminder, som hermed er påvist stående i det underliggende gytjelag.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen