Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning 2014 -2018 


Formand:
Joy Mogensen, borgmester, Roskilde Kommune

Næstformand:
Ole Christiansen, Cand.jur., fhv.direktør i Miljøministeriet og formand i Vikingeskibsmuseets Venner

Medlemmer:
Gurli Martinussen
, direktør i Trygfonden og bestyrelsesmedlem i Vikingeskibsmuseets venner

Michael Lunn, Cand.jur., fhv. departementschef i Justitsministeriet

Henrik Stougaard, medlem af Økonomiudvalget og Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune

Dan Stubbergaard, arkitekt, Creative Director, COBE

Lars Christian Brask, medlem af byrådet i Roskilde Kommune og folketingskandidat.


Mødereferater

Mødereferater fra bestyrelsesmøderne kan rekvireres via e-mail: museum(at)vikingeskibsmuseet.dk