24. -30. juli: Smed med det glødende jern

Besøg Vikingeskibsmuseet i smedens uge, hvor de dygtige smede viser deres specielle teknikker frem for publikum, der kan komme helt tæt på den komplicerede - og mystiske - smedeteknik.

Fra den 24.-30. juli genlyder Museumsøen af smedens tunge hammer mod armbolten.
Vikingeskibsmuseets smede eksperimenterer med jern, de har udvundet af myremalm - på sammen måde måde, som vikingerne fremstillede jern for 1000 år siden.
Arbejdet med myremalmjern er tidskrævende, da jernet skal renses for urenheder inden det kan bruges til våben eller værktøj.

I smedeugen kan museets gæster få et særligt indblik i den svære kunst at håndtere det rødglødende jern og få en snak med smeden om den spændende proces at lave dansk jern og se, når han renser og formgiver det glødende jern til nagler og værktøj.
De ivrige kan give en hånd med og prøve kræfter med blæsebælgen. 

Program for mandag den 24. juli 

10.00 - 12.00   Vi arbejder med to skaktovne. En permanent med jernskelet og en med pileskelet.
Kl. 11.30          Artist talk 
12.00 - 17.00   Ler æltes med grus og hestemøg . Ristning af malm til tirsdag. Ovnene bygges op på museet.

Program for tirsdag d. 25. juli til søndag d. 30. juli

Jernudvinding:
Kl. 10.00          Bål og skaktovn samles og tændes. 
Kl. 10.30-17.00 Publikumsaktivitet
- Bygge skaktovn af pil, ler, grus og hestemøg
- Blæse i bælg til skaktovn
- Lægge malm på bål
- Knuse brændt malm
- Se og røre myremalm, kul, rålupper, oprenset jern.    
   
Kl. 11.30          Artist talk
Kl. 14.00          Artist talk
Kl. 15.30          Skaktovnen tømmes, luppen tages ud og forhamres og gøres klar til næste dag. 

Smedning:
Kl. 10.00 - 15.30
- Oprensning af luppe.
- Smedning af nagler til den kommende båd.
- Større og mere uddybende foredrag om jernudvinding. 

Fakta:
 

Smed med glødende jern

Hvornår: kl. 10.00 - 17.00 dagligt 24. -30. juli 2017
Hvor: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde

Temauger i sommerferien 2017
I løbet af sommeren er der forskellige temauger på Vikingeskibsmuseet, hvor vi sætter fokus på fascinerende vikingehåndværk. 

» <link internal-link internal link in current>Se oversigt over temaugerne her...

Entré:
 Børn under 18 år har altid gratis adgang. Voksne: 130,00 DKK.


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard