Pressemeddelelse: Foredrag torsdag d. 27. november 2008 kl. 19.30 på Vikingeskibsmuseet

Jørgen Dencker: Marinarkæologien ved Vikingeskibsmuseet

Marinarkæologien har nu haft base på Vikingeskibsmuseet i fem år, hvor vi på vegne af Nationalmuseet varetager det marine beredskab med undersøgelser og udgravninger under vand i de områder af Danmark, hvor der ikke er truffet andre aftaler.

Dette gælder udgravning, opmåling og sikring af fortidsminder, primært i forbindelse med anlægsarbejder, og omfatter fund lige fra ældre stenalder til nyere tid.


De våde omgivelser sætter begrænsninger for udgravningsarbejdet, idet kommunikation under vand er vanskelig, sigtbarheden kan være meget ringe og dragt og udstyr gør arbejdet tungt.

Afdelingsleder, museumsinspektør Jørgen Dencker vil berette om afsluttede og igangværende undersøgelser, specielt angående stenalderfund og vrag.

Alle foredrag finder sted i Vikingeskibshallen og er gratis for medlemmer med ledsager. For ikke medlemmer koster det enkelte foredrag 50,-