Dykkerundersøgelser i gang på Dannebroge

Fra en dykning på vraget af Dannebroge i 1988
Fra en dykning på vraget af Dannebroge i 1988

Mandag indledte Vikingeskibsmuseet, Køge Museum og Nationalmuseet i samarbejde undervandsarkæologiske undersøgelser på vraget af linieskibet Dannebroge i Køge Bugt.

Undersøgelserne, som finder sted i 300-året for Dannebroges forlis, skal dokumentere vragpladsens nuværende tilstand, ligesom der vil blive foretaget indsamling af løstliggende genstande på vraget.

Den 4. oktober 1710 fandt et af Danmarkshistoriens blodigste søslag sted i Køge Bugt. Her opstod der kamp mellem den svenske flåde og den dansk-norske flåde. I en tidlig fase af slaget optog Dannebroge kampen med svenskerne, og ret hurtigt udbrød der brand ombord på fartøjet. Den norskfødte kaptajn Ivar Huitfeldt besluttede at kaste anker for at undgå at drive ned i den øvrige del af flåden, og han fortsatte beskydningen af de svenske skibe. Han var fuldt bevidst om, at situationen ombord på det brændende Dannebroge var uholdbar, og katastrofen indtraf, da ilden nåede skibets krudtkammer. Dannebroge eksploderede og Huitfeldt og næsten 600 danske og norske søfolk mistede livet.

Ulovlige dykninger

Vraget af Dannebroge er den eneste forlisplads i Danmark, som er beskyttet af et officielt forbud mod dykning. Når museerne nu har besluttet, at foretage registrerende undersøgelser på vraget, skal det ses i lyset af, at der i den seneste tid er modtaget gentagne anmeldelser af ulovlige dykninger på skibet. Og der er ikke bare dykket for at opleve den fredede vragplads. Flere steder er der foretaget omfattende plyndringer i vraget, og der er forlydender om, at der på havbunden er blotlagt genstande og knogler fra de søfolk, som mistede livet under de tragiske begivenheder i 1710.

Vikingeskibsmuseet koordinerer dykkerindsatsen på pladsen, mens Køge Museum varetager registreringen og konserveringen af de genstande, som uvægerligt vil blive bjærget som følge af arbejdet på havbunden. Nationalmuseets bevaringsafdeling overvejer sideløbende, om der kan gøres noget, for at sikre vragpladsen mod de ødelæggelser som både naturen og de uautoriserede og ulovlige plyndringer på lokaliteten medfører.

Fremvisning af fund på Køge Havn

Dykningerne foretages med det gode skib Wotan af Køge som base. Skibet vil hver aften lægge til i Køge Søndre Havn, og i slutningen af ugen vil de mest interessante af fundene blive vist frem for interesserede på havnen. Ud over dykkere fra museerne deltager Dansk Dykkerservice i arbejdet, mens Safe Air Diving har stillet mandskab og materiel til rådighed for projektet. Undersøgelserne støttes økonomisk af Kulturarvstyrelsen.


Oprettet af Jørgen Dencker